Nyheter

SJ och Tåg i Bergslagen överväger att sluta trafikera Kumla på grund av ordningsproblem

Sedan några månader tillbaka förekommer en del allvarliga ordningsproblem i de centrala delarna av Kumla och Hallsberg, en situation som även märkts på tågsträckan Örebro – Kumla – Hallsberg.

Detta har skapat otrygghet på vissa tågavgångar, för både resenärer och tågpersonal. Nu överväger SJ och Tåg i Bergslagen att tillfälligt köra förbi station Kumla utan att göra uppehåll där.

SJ har med anledning av den rådande situationen vidtagit en rad åtgärder såsom förstärkt bemanning på tågen, väktarinsatser och utökat samarbete med polisen. Dessutom har en dialog med Kumla och Hallsbergs kommuner inletts för diskussion och beslut om gemensamma åtgärder för att motverka den otrygghet som uppstår på vissa avgångar och i stationsmiljön.

– Det är naturligtvis en ganska drastisk åtgärd att inte stanna på en station, och en åtgärd som får ses som en absolut sista utväg. Men i det här läget måste vi ta ansvar för resenärernas och tågpersonalens trygghet. Det är inte acceptabelt att någon ska uppleva att det är otryggt att resa med SJ, säger affärschef Jan Kyrk.

SJ har också tät dialog med personalens skyddsorganisation och med berörda kollektivtrafikmyndigheter.

– Nu är det viktigt att vi alla tillsammans bidrar till att dessa ordningsproblem upphör och att den som behöver resa med oss kan göra det på ett tryggt och behagligt sätt, säger Tåg i Bergslagens vd Hugo Oljemark.

Beslut om att tillfälligt sluta trafikera Kumla är inte fattat än, men ett sådant beslut kan fattas snabbt och verkställas direkt.