Nyheter

SCA investerar 460 miljoner kronor i Tundalshamnen

Investeringarna omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering.

SCAs investeringar i Östrands massafabrik, men även de pågående investeringarna i massaproduktion vid Ortvikens industriplats, mer än fördubbar de volymer av pappersmassa som ska transporteras från Sundsvallsregionen. De ökade volymerna gör att massan ska levereras till nya och längre bort liggande marknader. Även sågverken Tunadal och Bollsta ökar sina produktionsvolymer.

Såväl pappersmassa som sågade trävaror, transporteras i ökande utsträckning i container. Under de senaste fem åren har volymen containertransporter från Tunadalshamnen mer än fördubblats.

–  Den här utvecklingen innebär att vi behöver kunna hantera större volymer containerfrakt än tidigare och vi behöver kunna ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break bulk-fartyg, säger Magnus Svensson, SCAs logistikdirektör.

SCA bygger nu ut hamnen för att kunna ta emot fartyg med ett djupgående av 15 meter, jämfört med dagens 12 meter. SCA bygger också en modern containerhamn med en kapacitet av 100 000 TEU (standardcontainrar) per år.

Slutligen avser SCA att valla in ett område söder om den nuvarande hamnen för att bygga land med nya ytor för godshantering.

– Med denna utbyggnad av hamnen kommer vi att kunna lasta betydligt större fartyg och vi kommer att ha effektiva och konkurrenskraftiga transporter av de produkter som ökar i volym i regionen. Viktiga delar av hamnutbyggnaden kommer att vara klara i samband med de nya volymerna av massa och återvunnen textilfiber från Renewcell kommer från Ortvikens industrtiplats

– Med den utbyggda hamnen, den kombiterminal som byggs av Sundsvalls kommun och de förbättrade järnvägsförbindelserna till Tunadalshamnen, så kommer vi att ha en transportinfrastrktur som flyttar Sundsvall närmare såväl de globala exportmarknadera, som den Skandinaviska hemmamarknaden vilket gynnar industri och handel i hela Mellannorrland, avslutar Magnus Svensson.

Foto: Per-Anders Sjöquist, SCA