Nyheter

Nutanix moderniserar IT-miljöer med Cloud Bundles

Enkel paketering av allt som behövs för moderna IT-miljöer med alla typer av molnlösningar man kan tänka sig. Det är kontentan av Nutanix satsning Cloud Bundles.

Nutanix har gjort sig ett namn som en leverantör av mjukvara för att bygga och hantera IT-lösningar med privata moln, hybridmiljöer med både privata och publika moln, samt miljöer som innefattar flera publika moln, så kallade multimoln. Ambitionen kan beskrivas som att förenkla användningen av de moderna IT-lösningar som de flesta företag och organisationer vill ha.

Den största utmaningen för Nutanix är så klart att det kan vara jobbigt för kunderna att byta ut existerande lösningar. Därför fortsätter man den satsning som heter Cloud Bundles, som inleddes förra året. I korthet handlar det om att erbjuda både kunder och kanalen enklare tillgång till hela Nutanix utbud.

För att kunna förenkla införandet av de olika molnstrategier som nämns ovan erbjuder Nutanix inte minst mjukvara för att hantera hyperkonvergerad infrastruktur. Det innebär att hårdvara av olika typer (servrar, lagringsutrustning, etcetera) samlas i pooler och hanteras med mjukvara, i stället för att varje server och lagringskabinett hanteras var för sig.

Hyperkonvergerad infrastruktur framstår allt mer som en nödvändighet för effektivt införande av framför allt privata moln och hybridmoln. Kort sagt, det är lösningen för moderna datacenter. En annan benämning på den här typen av lösningar skulle kunna vara ”software-defined-vad-som-helst”.

På en mer detaljerad nivå innefattar lösningarna mjukvara för att hantera virtuella maskiner, containrar och även filer. Det gör det enklare att överbrygga skillnaderna mellan privata och publika moln, och mellan olika publika moln. Genom att utgå från virtuella maskiner och containrar ska det gå att flytta IT-lösningar mellan till exempel ett privat moln och ett publikt moln som Amazon eller Microsofts Azure.

Cloud Bundles innehåller ett flertal olika paketlösningar. För mellanstora företag finns det till exempel tre olika paket att välja mellan:

Basic innehåller bland annat Nutanix molnoperativsystem AOS, företagets virtualiseringslösning AHV och administrationsplattformen Prism.

Standard erbjuder även Nutanix Files för filhantering och Provarianten av Prism som drar nytta av maskininlärning.

Ett avancerat paket bjuder även på lösningar för nätverkssäkerhet och mikrosegmentering med Nutanix Flow (avancerad organisation av nätverk).