Nyheter

Det är i periferin det händer

När datacenterjätten Vertiv ger sin syn på starka trender under 2021 utmynnar det i ett lyft för edgelösningar. Tekniklösningar som finns i stora datacenter kommer att flyttas till mindre installationer närmare användarna. Det och mycket annat avhandlades under en paneldebatt.

Med närmare 20 000 anställda kan amerikanska Vertiv beskrivas som en tämligen okänd maktfaktor vad gäller datacenter. Företaget har ett brett utbud, till exempel utrustning för elförsörjning och kylning, men även mer komplexa lösningar. För att hänga med är det så klart viktigt för Vertiv att ha örat mot marken vad gäller datacenter. För att lyckas med behövs insikter om teknikanvändning i största allmänhet.

I förra veckan delade man med sig av tankarna på ett gratis onlineevent på Linkedin, där fem starka trender för datacenter under 2021 presenterades. En panel med folk från Vertiv diskuterade trenderna och kom med både generella och mer personliga inspel.

Blir som el

Två av trenderna kan beskrivas som generella. Dels att digitaliseringen tagit extra fart under den pågående pandemin, med allt vad det medför av ökade krav på datacenter. Dels att datacenter faktiskt har blivit en allmän nyttighet (utility), som el och vatten.

– Om det blir problem med internet hemma kommer min son och ropar ”pappa, pappa, internet funkar inte”. Det visar att datacenter redan är en allmän nyttighet, säger Robert Linsdell, chef för Vertiv i Australien och Nya Zeeland.

Och det fungerar bra för det mesta. Ett bevis på det är att världens alla nätverk och datacenter i stort sett stod pall under den anstormning som blev en följd av pandemin.

– Vi har sett flera nya tillämpningar växa starkt, telemedicin är ett bra exempel. Under pandemin har det blivit nödvändigt med digitala läkarbesök, nu visar det sig att många vill fortsätta med sådana även när pandemin är över, säger Angie McMillin, chef för administrationslösningar för datacenter på Vertiv.

Hållbarhet på flera sätt

Även en tredje trend är generell. Den handlar om ett ökat fokus på hållbarhet. Användningen av el och vatten blir en allt viktigare fråga. Med tanke på att datacenter står för en procent av världens energiförbrukning lär inte intresset minska, med tanke på den globala klimatkrisen.

Att miljöfaktorer blir allt viktigare leder oss in på den fjärde trenden. Utrullningen av 5G får en mängd olika konsekvenser för datacenter. För att uttrycka det enkelt: datacenter blir platserna att hantera mycket av de data som kommer att överföras med 5G och för att knyta samman alla anslutna enheter. Räkna med både utbyggnad och ombyggnad, med nya tekniklösningar, av datacenter för att kunna hantera alla 5G-baserade lösningar.

Hållbarhetsvinkeln vad gäller 5G är att energiförbrukning förutspås bli 3,5 gånger större än med 4G, bland annat för att det krävs nätverk med högre densitet (mer utrustning på en given yta). Det här är något som allt fler inser och försöker hantera, både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

I periferin det händer

Den femte trenden är den som kommer att få störst konkret påverkan på hur IT-infrastruktur konstrueras: funktionalitet som traditionellt funnits i datacenter flyttas i hög utsträckning ut till edgelösningar, alltså i kanten av nätverken nära användare och verksamheter. Det handlar inte bara om IoT, utan om alla tänkbara IT-lösningar.

– Lösningarna flyttar till platser där folk bor och jobbar. I en undersökning vi gjort med chefer inom IT tror 53 procent på minst en hundraprocentig tillväxt för edgelösningar, säger Angie McMillin.