Nyheter

Ny rapport bevakar logistikfastigheter i Sverige

I fredags lanserade Cushman & Wakefield den nya rapporten Logistics Sweden, med uppdaterad marknadsinformation och Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden för logistikfastigheter i Sverige.

Särskilt fokus ligger på hubbar kring de tre storstadsregionerna där strategiska delmarknader kartlagts med marknadsinformation för att ge en snabb och bra överblick. Förutsättningarna för logistikmarknaden lyfts utifrån investerings- och uthyrningsperspektiv där Cushman & Wakefield noterar ett fortsatt starkt intresse från både investerare och hyresgäster.

Annika Edström, Head of What’s Next/Research på Cushman & Wakefield:

– I nya Logistics Sweden skrapar vi lite på ytan av all den kunskap som finns samlad inom Cushman & Wakefield, från marknadsdata till transaktioner och uthyrningar. Det riktigt positiva för logistiksegmentet i nuläget är utvecklingen med en ökad efterfrågan på både logistik- och lagerfastigheter drivet av skiftet i handeln. Vi ser att detta sätter en press på transaktionsmarknaden som resulterat i sjunkande avkastningskrav, mitt under brinnande pandemi.

Expansionen inom handeln sker fortsatt främst online, vilken gynnar logistikfastigheter som investeringsalternativ. I Logistics Sweden tas utvecklingstakten inom e-handel upp samt hur pandemin har fungerat som en katalysator för utvecklingen under 2020. Rapporten belyser även kommande trender så som automation och block-chain.

Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield:

Den svenska logistikfastighetsmarknaden har visat sig motståndskraftig mot den turbulenta tid vi haft i pandemins spår. De långa kassaflödena i samspel med kreditvärdiga hyresgäster har ökat efterfrågan ytterligare bland såväl de nationella som internationella investerarna av core-fastigheter. Trenden av mer transporter, och med det utbyggnaden av det logistiska nätverket, driver på det ökade intresset för detta investeringsslag. Att logistik, på global nivå, generellt har likvärdig konfiguration bidrar självklart också till att internationella investerare känner trygghet i att investera på nya geografiska marknader.

I samband med rapportlanseringen ansluter även Linda Persson till Leasingteamet på Cushman & Wakefield. Linda är en av landets mest framträdande seniora uthyrare av logistiklokaler och kommer att addera ytterligare till erbjudandet Cushman & Wakefield tillhandahåller sina kunder.