Nyheter

Öppet brev till Sjöfartsverket: ”Höj inte farleds- och lotsavgifterna!”

Den 18 februari tar Sjöfartsverkets styrelse beslut om man ska höja farleds- och lotsavgifterna eller ej, en avgift som tas ut av handelssjöfarten och som till stor del finansierar Sjöfartsverkets verksamhet.

Pandemin har bland annat lett till ca 2000 uppsägningar, inställda linjer och upplagda fartyg.

Femton olika organisationer har därför skrivit ett brev till Sjöfartsverkets styrelse där man motsätter sig att Sjöfartsverket föreslår att handelssjöfarten ska betala mer till myndigheten mitt under en brinnande pandemi:

”Vi har informerats om Sjöfartsverkets ekonomiska bekymmer till följd av Corona, samt om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverkets ledning planerar inför 2021. Vi uppskattar att informeras och ges möjlighet till dialog tidigt i processen. Vi vill emellertid med detta brev å de kraftfullaste protestera mot ytterligare avgiftshöjningar. Det vore starkt negativt för svenskt näringslivs konkurrenskraft och möjligheterna att nå de ambitiösa politiska målen. Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19 och staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning, skriver de femton organisationerna bland annat i brevet.”

Näringslivets Transportråd företräder ett 40-tal tunga transportköpande företag och organisationer och kanslichefen Jenni Ranhagen anser att det vore mycket negativt om höjningar genomförs.

– Näringslivets Transportråd menar att en avgiftshöjning skulle ha negativ inverkan på näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att återhämta sig från pandemin och bidra till en mer hållbar återstart av samhället, säger Jenni Ranhagen, kanslichef på Näringslivets transportråd.

Svensk Sjöfarts VD menar att regeringen måste agera för att handelssjöfarten och Sjöfartsverkets situation ska kunna förbättras.

– Sjöfarten och framförallt färjesjöfarten har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Branschen har dessutom redan innan pandemin fått höjningar av både farleds- och lotsavgifter då systemet både förändrats och avgifterna höjts. Vi har såklart stor förståelse för Sjöfartsverkets tuffa ekonomiska situation, men att höja avgifterna i detta läge är helt fel väg att gå. Det motverkar bland annat politiska mål om ökad överflyttning av gods till sjöfart och skulle skicka en mycket negativ signal till alla dem som arbetar inom sjöfarten. Istället hoppas vi att regeringen förstår den stora utmaning som sjöfarten och Sjöfartsverkets befinner sig i och höjer anslagen till myndigheten så att man kan fortsätta bidra till Sveriges konkurrenskraft. Det är nödvändigt både för sysselsättningen och i arbetet för den hållbara återstarten, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.