Nyheter

Digital Cash möjliggör global interoperabilitet för betaltjänster

Crunchfish är teknisk pionjär inom digital betalning med Digital Cash som avvecklar betalningar i två steg, först offline och sedan online. Detta möjliggör att betalningarna alltid fungerar och även kan göras privata.

Crunchfish möjliggör nu internationellt interoperativa betaltjänster genom ett globalt rotcertifikat för Digital Cash.

– Crunchfish etablerar med Digital Cash en ny internationell räls för digital betalning som gör det möjligt för olika betaltjänster och även olika typer av betallösningar att samverka. Det öppnar upp nya möjligheter och har potential att förändra ekosystemet för digital betalning i grunden, säger Crunchfishs vd, Joachim Samuelsson.

I dagens digitala betalningssystem är interoperabilitet svårt att åstadkomma beroende på att betalningen avvecklas i ett steg online. Crunchfishs patentsökta avveckling av betalningar i två steg, först offline och sedan online, är det som gör interoperabiliteten för världens betaltjänster möjlig på ett smidigt sätt.

Betalningsmottagaren verifierar att transaktionen är legitim genom att kunna kontrollera betalarens certifikat och därmed lita på att betalningen kan avvecklas online i ett senare skede.

Crunchfish avser att etablera en rotcertifiering för Digital Cash-tjänsten på global basis som verifierar offlinebetalningar när betalaren och mottagaren använder sig av olika betaltjänster eller olika typer av betalningslösningar.

En växlingstabell i betalningsappen gör att offlinebalansen kan debiteras även vid offlinebetalning i utländsk valuta. Eventuella valutadifferenser justeras vid avvecklingen online genom debitering eller kreditering av betalarens konto.

För ett år sedan annonserade Crunchfish friktionsfri mobilbetalning även offline som en patentsökt lösning som gör mobilbetalning mycket mer robust genom att introducera Digital Cash med avveckling i två steg, först offline och sedan online.