Nyheter

Trafikparken växer snabbare än befolkningen

2020 ökade antalet bilar i trafik med 56 000 bilar till totalt 4 944 067 st. En ökning med 1,1%. Bilparken fortsätter alltså den långa trenden att växa snabbare än befolkningen.

Det motsvarar 476 bilar per 1000 invånare, en ökning från 474 året innan. Högst bilinnehav finns i Älvdalen med 695 och lägst i Sundbyberg med 308.

Alla fordonsslag utom bussar ökade i antal. Lätta lastbilar med 1,8%, tunga lastbilar med 0,2% och mopeder med 12,2% för att ta några exempel.

Andelen fossildrivna bilar minskade från 91 till 89%. Andelen laddbara bilar ökade från 2 till 3% av beståndet. Andelen laddbara bilar är nu hög bland nyregistreringarna vilket gör att denna andel kommer att växa markant.

Allt enligt trafikanalys:

https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/

Bild av Pasi Mämmelä