Nyheter

Färre olyckor, kortare bilköer och mindre utsläpp

På uppdrag av Q-Free, har Göteborgsföretaget Qrtech utvecklat ny hårdvaruplattform som är energisnål samtidigt som prestandan är hög. Nu förväntas den bidra till att tekniken blir tillgänglig för fler.

Vehicle to X (V2X) innebär fantastiska fördelar för trafik och samhälle. Trådlös kommunikation för fordon skapar möjligheter att minska såväl utsläpp som trafikolyckor när fordon kan kommunicera med varandra.  Men dagens lösningar är ofta dyra och alltför energikrävande. Inte sällan har man också behövt en antenn på taket.

– Det var ett tekniskt utmanande projekt att få in så mycket avancerad teknik på en så liten yta. Systemet behövde vara robust med en hög prestanda men samtidigt så litet att kommunikationsdosan fick plats i vindrutan på fordonet utan att skymma sikten, säger Mattias Bergendahl, kundansvarig på Qrtech.

Andra tekniska förutsättningar var att använda sig av den öppna wifi-standarden som är speciellt framtagen för intelligenta transportsystem (C-ITS) och operativsystemet Linux.

– V2X är ett snabbt växande teknikområde och tekniken lägger grunden för att kunna utveckla ett stort antal uppkopplade tjänster på marknaden – för förare men också för stat och kommun som vill optimera sina trafikflöden. Hårdvaran monteras i efterhand så tekniken kan verkligen göra skillnad för miljön, flödet och säkerheten på våra vägar, säger Patrik Sahlsten som är vd på Qrtech.

Lösningen börjar användas i ett pilotprojekt redan till sommaren och uppdragsgivaren Q-Free ser stora möjligheter.

– Trafiksituationen har på många håll i världen nått bristningsgränsen. Stillastående trafik och långa köer är dessvärre en vardagsrealitet på många platser. Men samtidigt sker en snabb teknisk utveckling och med vår V2X-teknik ger vi städer, kommuner och annan offentlig förvaltning ytterligare möjligheter att kontrollera och hantera trafikflöden – för allt från kollektivtrafik till offentliga fordon som polisbilar, brandbilar eller fordon inom sjukvården, säger Ola Martin Lykkja på Q-Free.

Tekniska fakta:

C-ITS är en förkortning för Cooperative Intelligent Transport Systems and Services och handlar om att fordon, väginfrastruktur, trafiksignaler och andra trafikanter i realtid kommunicerar och samverkar. Man använder specialutvecklad kommunikationsteknik med kort räckvidd, som gör det möjligt för fordon att kommunicera med varandra och andra enheter, som trafiksignaler.  

V2X – eller Vehicle to everything – är benämning på system för kommunikation mellan fordon och andra enheter som kan påverka eller påverkas av fordonet. Syftet är att förebygga olyckor och underlätta körningen. Av naturliga skäl används trådlös kommunikation i så kallade spontana (ad-hoc) nätverk.