Nyheter

Bosch och Microsoft skapar mjukvaruplattform för fordonsindustrin

Bosch och Microsoft går samman för utvecklingen av en mjukvaruplattform för fordon med teknologi som grundar sig på molntjänsten Microsofts Azure samt moduler från Bosch.

Den nya plattformen ska säkerställa att fordons kontrollenheter och datorer kan få mjukvara under sin livstid, ett ytterligare fokus blir att i samarbete med biltillverkare anpassa nuvarande mjukvaruverktyg till plattformen.

Detta kommer i sin tur att driva innovation och minska utvecklingskostnaderna för fordonsprogramvara inom och mellan företag. För förare innebär plattformen en snabbare tillgång till nya funktioner och digitala tjänster.

För Bosch och Microsoft innebär det ett utbyte av expertis mellan två världsledande företag inom sina fält. Båda företagen har som ambition att göra den nya programvaruplattformen tillgänglig för första fordonsprototyper i slutet av 2021.

— Bosch uppdaterar redan bilprogramvara till molntjänster idag. Men med den omfattande mjukvaruplattformen vill vi ytterligare ge biltillverkare möjlighet att utveckla nya funktioner och få dem på vägarna snabbare, säger Dr. Markus Heyn, ledamot i koncernledningen för Robert Bosch GmbH.

Framtiden för fordon utvecklas tillsammans

Mjukvara kommer spela en allt större roll för framtida fordonsgenerationer med trender som eldrivna fordon och automatiserad körning, utan mjukvara kommer moderna mobila tjänster vara omöjliga. Det skapar ett behov av frekventa uppgraderingar och uppdateringar av mjukvaran. Komplexiteten ökar dock i takt med säkerhetskraven för trådlösa uppdateringar, det i kombination med antalet olika modeller och serier gör det hela ännu mer utmanande.

Samarbetet kommer att kunna dra nytta av Bosch djupa förståelse av elektrisk infrastruktur, kontrollenheter och fordonsdatorer. Bosch kommer även bidra med sin expertis inom mjukvara och utvecklingsverktyg för bilar.