Nyheter

Etapp 2 i bygget av spårvagnsdepå Ringön

Västfastigheter fortsätter nu arbetet med att bygga spårvagnsdepå Ringön. I januari 2021 startar etapp 2 i projektet. Nu byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning med omkring 600 meter spår.

Arbetet är en del i Västra Götalandsregionens satsning på en förbättrad kollektivtrafik.

Sedan 2020 har Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter ansvar att förvalta och utveckla kollektivtrafikens fastigheter.  Ett av de större projekten är nybyggnation av en spårvagnsdepå på Ringön. Det är ett område på omkring 100 000 kvadratmeter som i två steg omvandlas till en funktionell och modern spårvagnsdepå.

I etapp 2, som är den avslutande etappen, byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning mellan hallarna. I drifthallen blir det plats för service och uppställning av spårvagnar. Verkstadsbyggnaden med åtta verkstadsplatser kommer även inrymma lokaler för trafikadministration och personal.

– Det som är intressant med detta projekt är byggnadernas storlek och att de ska passa för ett väldigt specifikt ändamål. Allt vi gör, gör vi för att skapa bra förutsättningar för Västtrafik och Göteborgs Spårvägar att serva och förvara våra spårvagnar på bästa sätt. Det gör också trafiken mindre sårbar genom att vi nu kan förvara och serva vagnarna på båda sidor älven, säger fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg.

Med en spårvagnsdepå på Hisingen ökar stabiliteten för den spårbundna kollektivtrafiken i Göteborg. Depån byggs också för att leva upp till de krav som ställs för att kunna sköta service och underhåll på de längre spårvagnar som ska komplettera den nuvarande trafiken.

– Med våra nya spårvagnar på väg in och den här moderna depån kan vi skapa en ännu mer attraktiv kollektivtrafik för göteborgarna. Med en mer stabil trafik och fler satsningar på nya fordon och elektrifiering tror vi att fler kommer vilja resa hållbart i framtiden, säger Peter Hermansson (M), ordförande i Västtrafik.

Västfastigheter kommer efter ibruktagandet att fortsätta ansvara för förvaltningen av depån. Kommande hyresgäst är Västtrafik som i sin tur kommer att upplåta fastigheten för den organisation som ansvarar för spårvagnstrafiken i Göteborg.

Skanska är totalentreprenör för projektet som beräknas stå färdigt 2024.