Nyheter

Tågföretagen: ”Bygg nytt!”

Här ett inlägg från Tågföretagen om utbyggnaden av stambanorna – en akut och genomförbar satsning:

”Ibland måste man tillåta sig att upprepa det uppenbara: järnvägen är full till bredden!

Nyligen presenterade Trafikverket en trafikslagsövergripande analys med det tydliga budskapet att vi har”kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät under stora delar avdygnet”.

Vår slutsats är att snabb utbyggnad av nya stambanor med separatfinansiering, liknande upplägget för Öresundsbron, nu både är akut och genomförbar.

Sedan Sverigeförhandlingen presenterade en plan för nya stambanor inklusive löften om över100 000 bostäder i kommuner utmed banan har mer eller mindre realistiska alternativ som magnettåg och hyperloop passerat revy.

Och nyligen har visionen för en snabb utbyggnad av elvägar – såsom den ritades upp för cirka fem år sedan – visat sig vara ett stickspår. Utvecklingen av bränsleceller, elflyg och kanske luftskepp har möjligen framtiden för sig, men tar tid att utveckla och införa på bred front. Tidskritiska beslut om vår framtida infrastruktur har dessvärre hämmats av att vi gärna hemfaller åt rosaskimrande visioner om teknikens under.

Skanska har nyligen pekat på att det med modern – etablerad – byggteknik går att bygga elvägar i form av nya stambanor mellan våra tre storstäder på nio år. Om utsläppen under byggtiden är problematiska så kan vi vidga perspektivet och ge förutsättningar för låg fossilbetong genom ett stort industriellt projekt, liknande HYBRIT inom stålindustrin.

Statliga volymgarantier skulle kunna ställas ut inom ramen fören större upphandling av klimatsmart betong vid snabb utbyggnad av nya stambanor, som vi skrev om för två årsedan. Därmed får även anläggningsindustrin en kraftfull skjuts mot klimatomställningen.

Förslag till att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

I fredags publicerade PTS en rapport med fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år som ska leda till bättre mobil uppkoppling, enligt ett uppdrag från regeringen.

Att det finns utmaningar med att få in signaler i tågen genom stålkarosser och isolerglas samt att dimensionera täckningen är väl känt. För att hantera detta behövs en ökad förståelse mellan olika aktörer och samhällssektorer.

Medlemmar hos Tågföretagen och IT&Telekomföretagen ingick därför förra året en överenskommelse om att samverka för att bidra till att hitta gemensamma lösningar ett initiativ vi kommer att fortsätta att driva.”

– Tågföretagen –

Läs mer