Nyheter

Första delleverans till Parans tunnelprojekt i Holland

Parans och det internationella konsortiet COMOL5 har ett avtal för att leverera SP4 system till ett innovativt infrastrukturprojekt där slutkunden är provinsen Zuid-Holland.

Parans kommer att leverera produkter löpande under 2021 enligt överenskommen tidsplan. Den första delleveransen är avklarad och Parans har därmed skickat den första delfaktura på 1,87 MSEK. Det totala ordervärdet är 17 MSEK.

Paranssystemet, SP4, kommer att levereras som delkomponenter i form av solfångaren respektive fiberoptiska kablar. De olika komponenterna levereras till kunden enligt överenskommen leveransplan för att passa kundens önskemål baserat på installationsplan i tunnelbygget.

I maj 2021 kommer Parans ha dellevererat och fakturerat till ett sammanlagt ordervärde om 7,8 MSEK. I september/oktober 2021 kommer en delleverans att ske och faktureras till ett sammanlagt ordervärde om 8,5 MSEK. Löpande under året kommer mindre delleveranser av komponenter att ske motsvarande ett ordervärde på 500 KSEK.

De fysiska produkterna beräknas därmed vara slutlevererade och fakturerade i oktober 2021. Kvarstående efter oktober 2021 är Parans installationsarbete som faktureras separat, vilket är beroende av väderförhållanden, men beräknas utföras och faktureras i december 2021 till ett belopp om 200 KSEK.

–  Vi är glada att ha börjat leverera till detta stora infrastrukturprojekt. Detta kommer att generera intäkter för Parans successivt under året. I nuläget beräknas slutleveransen av de fysiska produkterna bli i oktober 2021. Kunden kommer att lagerhålla utleveranserna till dess att vi börjar installera i oktober månad. Vi kommer parallellt att utbilda kunden för att de ska kunna hantera en del av installationen själva. Vår del  av installationen beräknas bli klar i december 2021, säger Helen Forsling, VD på Parans.