Nyheter

Debatt: ”2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen”

”2021 kan visa sig vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen, men även ett år som öppnar för nya vägar i klimatomställningen. Det är viktigare än någonsin med samverkan mellan svenska företag som är aktiva i Bryssel och representanter för regeringen och svenska myndigheter.”

Det skriver Jakob Lagercrantz Vd, 2030-sekretariatet, Alarik Sandrup Näringspolitisk chef, Lantmännen, Karin Varverud Ägare/Hållbarhetschef, Energifabriken och Mattias Adell Affärsutvecklare, Svensk kollektivtrafik i ett debattinlägg i Altinget:

”Svenska aktörer behöver arbeta proaktivt för att skapa nya lösningar i ett EU som står långt ifrån klimatmålen. Sverige är viktigt för EU. Vi har det mest ambitiösa klimatmålet för transportsektorn, och vi har möjligheten att klara målen.”

”Den svenska strategin med flera kompletterande lösningar fungerar. Bussarna i den svenska kollektivtrafiken kör till över 90 procent på biodrivmedel och el. Omställningen av lantbrukets drivmedelsanvändning är beroende av biodrivmedel, där det också finns möjligheter som producent av hållbara biodrivmedel. Sverige har högsta andelen sålda laddbara fordon i EU, och har den i särklass största andelen biodrivmedel.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/2021-kan-vara-ett-odesaar-for-de-svenska-biodrivmedlen

Bild av Jerzy Górecki