Nyheter

Tågföretagen: ”Förändringar i beteendet har stor betydelse!”

Facebook
LinkedIn
Twitter

”Efter SR:s rapportering i förra veckan om kritiken mot Trafikverkets inriktningsunderlag har myndigheten återkommit med en del svar. Det var framför allt landets länsstyrelser och Naturvårdsverket som ansåg att Trafikverket borde göra mer för att bidra till ett transporteffektivt samhälle, exempelvis minskande av resandet med bil. Sven Hunhammar, måldirektör för miljö, konstaterade dock att det är rimligt att utgå från att vägtrafiken ska öka.

Och kollektivtrafikens möjligheter att genom beteendeförändringar bidra till väsentligt minskade utsläpp från transportsektorn underkänns av Trafikverket. Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, konstaterade i en intervju att Trafikverket gör många rapporter och att det har hänt att man släppt en eller annan rapport som gett intrycket av att det är lättare att minska trafiken än vad man haft fog för. I en färsk rapport om pandemins påverkan på transportmarknaden reflekterar Transportstyrelsen betydelsen av ändrade beteenden.

Vår syn på saken är att alla utredningsrapporter och planunderlag inte självklart innehåller facit, tvärtom det finns alltid utrymme för befogad kritik. Men denna typ av uttalanden från Trafikverkets måldirektörer är problematiska eftersom de riskerar att bidra till en uppgivenhet inför en av kollektivtrafikens – och vårt framtida transportsystems – viktigaste uppgifter, nämligen att bidra till hållbara transporter och uppfyllandet av klimatmålen.

I onsdags fick vi audiens via skype hos statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg, som vid mötet hade flera tongivande politiskt sakkunniga och tjänstemän vid sin sida. Högst på listan stod stödåtgärder till våra hårt sargade medlemsföretag inom persontrafiken som uppvisar kraftiga omsättningstapp, 50–60 procent för helåret 2020. Vi upplevde det som ett bra och konstruktivt möte med seriöst intresse för våra frågor.

Särskilda stödåtgärder till en samhällsbärande funktion som långdistanståg – och ekosystem som upprätthåller funktionen – är dock långt ifrån lika självklart som stöd till inrikesflyget. Regeringen uttrycker förståelse för det pressade läge som branschen befinner sig i och man följer läget noga. Det är nu ett kritiskt skede i pandemihanteringen. Inget stöd utlovades utöver tidigare beslutade mer generella insatser.

Framstötar har dock gjorts i frågan även mot Finansdepartementet och vi noterar att interpellationsdebatt om stöd i form av sänkta banavgifter väntar i riksdagen den 9 mars. Andra frågor vi tog upp var statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning och att de samhällsekonomiska kalkylmodellerna inte hjälper oss att nå våra transportpolitiska mål. Vi noterade engagemang från statssekreterarens sida i dessa frågor.”