Nyheter

Språkbarriärer bryts när Cisco Webex lägger till realtidsöversättning

Nu gör Cisco en storsatsning på utökat språkstöd i samarbetsplattformen Webex, med realtidsöversättning och transkribering mellan engelska och fler än 100 språk, däribland svenska.

De nya språkfunktionerna är tillgängliga i en preview-version och innebär att antalet språk som stödjer realtidsöversättning utökas från ett tiotal till över 100. Bland dessa finns svenska och de övriga nordiska språken, samt ett brett urval av språk från alla världsdelar, från azerbajdzjanska till zulu. De nya språkfunktionerna blir allmänt tillgängliga i maj månad.

Målet med det nya språkstödet är att ge användare möjlighet att själva skräddarsy sin mötesupplevelse och kommunicera mer effektivt, utan språkbarriärer. För företagen innebär tjänsten också att trösklarna sänks för att rekrytera experter i andra språkområden, och spara in på kostnader i form av översättningsstöd.

En undersökning i USA från Metrigy slog fast att nästan en fjärdedel, 24% av alla jobbmöten hade deltagare som inte hade engelska som modersmål, och att den genomsnittliga kostnaden för extern översättningshjälp uppgick till 172 USD – över 1 400 kronor – per möte.

– Målet med våra Webex-tjänster är att bidra till en mer rättvis spelplan för användarna, där alla kan tillgodogöra sig information och delta i samarbetet utan barriärer. Vi brukar tala om Inclusive Future, en inkluderande framtid, och realtidsöversättning är en viktig pusselbit för att underlätta kommunikation och samverkan mellan olika grupper. AI och maskininlärning spelar en central roll i att leverera de här innovationerna, och många andra nyheter vi presenterat i Webex, säger Jonny Bucht, lösningsarkitekt på Cisco Sverige.

Under det år som präglats av pandemin har distansmöten vuxit explosionsartat vilket också drivit på utvecklingen av nya tjänster och funktioner. Bland de andra framträdande nyheterna i Cisco Webex det senaste året finns både nya funktioner för att begränsa störande bakgrundsljud, olika funktioner för ansiktsigenkänning och rörelsestyrning, chattfunktionen Webex Huddle, och en mängd nya integrationer mot andra plattformar.