Nyheter

Mats Boström, Norra Skog: ”Växla upp tempot med bygget av Norrbotniabanan!”

Norrbotniabanan kommer att vara till gagn för hela Sverige. Om regeringen och Trafikverket menar allvar med sina miljö- och klimatsatsningar på att flytta över gods från väg till järnväg måste arbetet nu intensifieras och prioriteras i den nationella planen för infrastruktursatsningar som regeringen ska presentera under våren.”

Det skriver Mats Boström, vice VD Norra Skog i ett inlägg i Västerbottens Kuriren:

”Vi på Norra Skog har påtalat vikten av att Norrbotniabanan dras på ett sådant sätt att det möjliggör ett stickspår till Sävar såg för att verkligen kunna flytta över gods från väg till järnväg. Efter en intensiv debatt och en efterföljande positiv dialog med Umeå kommun och Trafikverket ändrades järnvägsplanerna förbi Sävar på ett sådant sätt som gör det möjligt att anlägga ett stickspår till sågen. Norra Timbers sågverk i Sävar hanterar i dag gods nära motsvarande 1,2 miljoner ton årligen. Omräknat till lastbilsekipage utgör detta årligen cirka 30 000 lastbilar med släp.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.vk.se/2021-03-02/debatt-vaxla-upp-tempot-med-bygget-av-norrbotniabanan