Nyheter

Forcit levererar mer än bara sprängmedel

ANNONS

Forcit är mer än en leverantör av sprängmedel. Vid bygget av Förbifart Stockholm har företaget på flera entreprenader hållit i driften, sett till att rätt utrustning finns och att sprängmedel levererats i rätt tid. Allt för att beställaren ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Sedan 2016 har Forcit Sweden levererat åtta miljoner kilo sprängmedel och 1,2 miljoner tändare till fem av delentreprenaderna på Förbifart Stockholm. Det har skett med egna laddenheter som transporterar två komponenter. Framme vid borrhålet blandas de två komponenterna och blir först då ett sprängmedel.

– Så länge komponenterna hålls separerade räknas transporten som brännbart material och inte sprängmedel. Det gör det enklare och säkrare både vid lagring och vid transport, säger Magnus Fogdeby som är servicechef för underjord på Forcit.

Säkerhet och miljöhänsyn

Den ena komponenten är en emulsion som består av ammoniumnitrat blandat med olja. Den andra är ett gasningsmedel. De två komponenterna blandas samtidigt som de pumpas in i borrhålet. Där jäser blandningen och blir ett sprängmedel.

– Hålet fylls med en slang och beroende på hur fort du pumpar och drar ut slangen styrs mängden sprängmedel. I konturhålen för tak och väggar vill man ha en mindre koncentration för att inte skada tunnelns kontur. I mittenhålen pumpas en högre koncentration för att få ut allt berg.

Säkerheten är den primära fördelen med denna metod men det är även positivt för miljön.

– I och med att medlet är pumpbart minskar spillet. Dessutom kräver den här metoden mindre mängd ammoniumnitrat vilket i sig minskar kvävehalten, berättar Magnus Fogdeby.

Alla salvor loggas

Vid alla laddningar som Forcit utför registreras hur mycket sprängmedel som använts i varje hål automatiskt i en logg.

– Om det skulle bli sprickbildning eller ett ras i en tunnel kan man gå tillbaka till statistiken och se om det var överladdat i just den sektionen. Visar det att laddningen var rätt kan man gå vidare och söka en annan förklaring. Det går att göra analys på varje salva. Bergentreprenören skickar laddloggen som rutin till Trafikverket.

När bygget av Förbifart Stockholm startade var Forcit Sweden ett relativt nystartat företag.

– Vi kom in som ett litet företag men visade att vi var stora nog för att hantera projekt av den här storleken. Vi har vuxit och är i dag Sveriges ledande leverantör, säger Ari Kainulainen som är vd för Forcit Sweden AB.

Vill ha kompetenta kunder

Han menar att framgångarna till stor del beror på att företaget lyssnar på sina kunder och tar reda på vad de behöver. Det är också viktigt att hålla vad man lovar samt att personal, utrustning och material alltid kommer i rätt tid.

– Kunderna ska inte behöva vänta på service, om det så är lördag eller söndag. Men det är även viktigt att de entreprenörer vi jobbar åt pratar samma språk som oss. Byråkrati och kontroll får aldrig ta överhanden. Vi vill tillsammans med kunden se vad som är bäst för projektet och hitta bra lösningar, understryker Ari Kainulainen.