Nyheter

Rätt säkerhet och brandskydd spar pengar

ANNONS

Om verktyg, diesel eller hela maskiner stjäls från en arbetsplats är det inte bara värdet av det stulna som drabbar. Det kan leda till driftstopp och förseningar som kostar stora pengar. Vid bygget av Förbifart Stockholm hjälper Securitas till att minimera säkerhetsriskerna på flera delprojekt.

– Kunderna väljer ofta en kombination av tjänster inom säkerhet. Vad man vill ha hjälp med varierar mellan de olika delprojekten. Behoven ändras även under projektets gång. Ofta handlar det om ett perimeterskydd som övervakas av väktare. Det kan kombineras med rondering med hund. Hunden markerar om något verkar fel. På så sätt behöver väktaren inte gå in överallt. Det är en bra kombination, berättar Lars Svantesson som är kundansvarig på Securitas.

Larmgivande kameror

Ett annat system är larmgivande kameror. Om en kamera upptäcker ett intrång larmar den automatiskt till en väktares handdator.

– Det gör att vi snabbt kan få ut resurser på plats för att minimera skadan. Förutom fasta kameror har vi även mobila kameror, eftersom maskiner och byggbodar ofta flyttas.

De företag som anlitar Securitas får en överblick över säkerhetsarbetet i appen MySecuritas. Där summeras allt som hänt på arbetsplatsen. Det är exempelvis kameralarm, utryckningar och rondrapporteringar. Där framgår vad som hänt, vilken åtgärd det lett till och en bild av det som åtgärdats.

Glöm inte brandskyddet

Securitas erbjuder även hjälp med brandskydd, något som ofta brister vid byggprojekt.

– Framför allt handlar det om att skydda människoliv. Men en brand kan även skada maskiner, utrustning och det som byggs. En brand under natten på ett bygge kan innebära att man får börja om från början dagen efter.  Här finns stora summor att skydda för såväl entreprenörer som byggherrar, säger Martin Stenqvist som är verksamhetsutvecklare på Securitas Brand & Räddning.

Han konstaterar att många byggföretag saknar kunskap om hur brandskydd ska bedrivas. I maj 2020 kom SBF 505:1 som är nya regler för brandsäkerhet på byggarbetsplatser, framtagna av Brandskyddsföreningen.

– Även om reglerna är frivilliga är de en bra hjälp för att få till ett skäligt brandskydd på en arbetsplats, vilket det finns lag- samt försäkringskrav på.

Brandskyddsorganisation

I reglerna står bland annat att en byggarbetsplats ska ha en brandskyddsorganisation med en brandskyddsansvarig. Riskinventeringar ska utföras liksom dokumenterade och systematiska brandskyddskontroller.

– Det ska finnas en nödlägesplanering. Alla på arbetsplatsen ska veta var släckutrusning och utrymningsvägar finns samt kunna aktivera ett utrymningslarm.

För detta krävs utbildning samt utrustning som exempelvis tillfälligt brand- och utrymningslarm.

– Med vårt WES-larm kopplar vi ihop detektorer, larmknappar och centralutrustning efter behov och driftsätter samt underhåller under den tid som kunden bedriver sin byggnation. Helt enkelt hjälper vi kunderna att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete, så att de kan koncentrera sig på att bygga, säger Martin Stenqvist.