Nyheter

Trejon Optimal – Uppgraderade sopmaskiner

Trejon har sedan lanseringen 2016 av sopmaskiner under varumärket Trejon Optimal sett en kraftigt ökad efterfråga. Arbetet med att utveckla och förbättra har följt med sedan lanseringen och nu kan nästa steg i utvecklingen presenteras.

Fokus har legat på användarens perspektiv och även om utseendet på maskinerna känns igen så är exempelvis hydrauliken helt nyutvecklad.

Inom Trejons sopmaskinsprogram finns modeller från bomvalsar för grävmaskiner till uppsamlande sopmaskiner för stadstrafik. Tre av dessa modeller har nu fått förbättrade egenskaper och därmed också bytt modellbeteckning.

– Vi är oerhört glada och stolta över den positiva utvecklingen för våra sopmaskiner, det är också den som gett oss grunden för att kunna fortsätta utveckla och förbättra. De förbättringar som vi nu kan presentera gör stor skillnad för användaren och ger därmed ett stort lyft för maskinernas värde utan att för den delen göra maskinen nämnvärt dyrare i inköp, säger Johan Schols, försäljnings- och marknadschef på Trejon.

Trejon Optimals traditionella sopskopa SBX har fått ny hydraulik som hanterar flöden upp till 120 l/min och alla standardfunktioner kan skötas med enbart ett dubbelverkande hydrauluttag. För att förbättra leveranskapaciteten och möta den höga efterfrågan är modellen och tillbehör mer moduluppbyggda för att enklare kunna anpassas till varje användares unika behov. Enkel service och underhåll har precis som tidigare varit en huvuddel för hela sopprogrammet. Trejon Optimal SBX sopskopa finns i tre modeller med arbetsbredd från 180 till 270cm.

Den helt unika runtomsvängande sopskopan Trejon Optimal CX har även den blivit utrustad med helt ny hydraulik med hydraulflöden upp till 120 l/min. Den nya hydrauliken har ett unikt ventilblock som kan anpassas för körning via ett eller två dubbelverkande hydrauluttag. Oavsett val så håller blocket driften på valsen även vid rotation av hela skopan. Väljer man drift via ett dubbelverkande hydrauluttag så finns en färdig eldosa som hanterar alla funktioner som tillval. Även denna modell och tillbehör är moduluppbyggda samt att service och underhåll fortsatt är enkelt. Trejon Optimal CX sopskopor finns i fyra modeller med arbetsbredd från 190 till 250cm.

– Det nya ventilblocket har utvecklats unikt för våra modeller och ger användaren av maskinerna flera fördelar. Dels en enklare anpassning utifrån sina behov, dels bättre funktion där vridningen inte kommer påverka drifthastigheten av valsen och att exempelvis modellen SVX nu kan rotera valsen baklänges, säger Johan Schols, försäljnings- och marknadschef på Trejon.

Slutligen har även sopvalsarna Trejon Optimal SVX genomgått samma uppgradering med ny hydraulik för 120 l/min och det unika ventilblocket. Genom detta kan nu SVX-modellerna vrida valsen samtidigt som den behåller driften på valsen även vid körning med enbart ett dubbelverkande uttag.

Dessutom kan modellerna oavsett anslutning nu rotera valsen baklänges för framsopning från exempelvis entréer och gräsmattor. Precis som för ovan så kan man vid körning med ett dubbelverkande hydrauluttag komplettera med en färdig eldosa som hanterar alla funktioner.

Även denna modell och tillbehör är moduluppbyggda samt att service och underhåll fortsatt är enkelt. Trejon Optimal SVX finns i fyra modeller med arbetsbredd från 250 till 330cm.