Nyheter

Louise Eklund (L) om Sydvästlänken: ”Man vet inte om man ska skratta eller gråta längre”

I torsdags kom beskedet att den planerade drifttagningen av Sydvästlänken skjuts fram ytterligare. Nytt preliminärt datum för driftstart är den 15 augusti 2021.

– Med detta besked har Sydvästlänken nu blivit uppskjuten tjugotvå (22!) gånger. Man vet inte om man ska skratta eller gråta längre. Jag har ingen tilltro till varken sydvästlänken eller regeringens energipolitik. Att sydvästlänken är fortsatt försenad får stora konsekvenser för södra Sverige, säger Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Region Skåne.

Situationen i södra Sverige kan liknas vid en perfekt storm. Regional produktion har avvecklats samtidigt som överföringskapaciteten från norra Sverige blivit försenad. Elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen.

Lite hårdraget så har regeringen lagt ner Barsebäck – och skickat hela notan till Skåne. Nu drabbas industrin hårt av effektbristen. Under hösten har en skånsk elkund dessutom fått betala flera gånger mer per kilowattimme jämfört med kunder i norra delarna av Sverige.

Sydvästlänken har konsekvent lyfts fram som lösningen på Skånes elproblem. Men att Norrland ska kunna säkra eltillgången i södra Sverige följer en bristfällig logik av regeringen. Det finns förvisso idag ett överskott på el i norr på 3 000 MW. Men elbehovet kommer att öka kraftigt på grund av flera planerade industrisatsningar i norr. Överskottet beräknas ha försvunnit till 2028.

– I denna takt kommer Norrlands elöverskott ha hunnit ta slut innan Sydvästlänken ens står färdigt. Det leder till frågan vad energiministerns plan för Skånes långsiktiga, och trygga, elförsörjning är? Det är svårt att se att regeringen har någon sammanhållen plan. Sydvästlänken har tidigare lyfts fram som lösningen på Skånes elproblem. Med tanke på dagens besked och de dystra framtidsscenarios som nu lyfts skulle det vara intressant att höra om det finns alternativa förslag på lösningar. Det brådskar, avslutar Louise Eklund.