Nyheter

Green Cargo och Vallviks Bruk förlänger avtal

Det framgångsrika samarbetet mellan Green Cargo och Vallviks Bruk för transporter av rundvirke från Malungsfors i Malung-Sälens kommun till massabruket i Vallvik har resulterat i en förlängning av nuvarande avtal.

Samarbetet inleddes 2018 med tågtransporter från Mora och under 2019 fortsatte dessa från den nyöppnade virkesterminalen i Malungsfors.

Green Cargo körde ett testtåg i juni 2019 och i slutet av augusti samma år avgick det första tåget lastat med rundvirke från terminalen i Malungsfors mot Vallvik med lyckat resultat och sedan dess har transporterna fortsatt på samma sätt.

– Vi framförde ett önskemål till Green Cargo om att börja hämta rundvirke med tåg från den nyetablerade terminalen i Malungsfors. Terminalen är ett strategiskt val för oss och vi är väldigt nöjda med att Green Cargo lyckades klara av att möta våra behov och starta dessa transporter, speciellt då en minskad belastning på miljön är en viktig fråga för oss. Sedan uppstarten 2019 har dessa tåg dessutom levererats med god kvalitet enligt förväntad plan, vilket vi också uppskattar hos Green Cargo, säger Mikael Jonsson, virkeschef på Vallviks Bruk.

Genom att välja järnvägstransporter istället för vägtransporter från Malungsfors minskar parterna tillsammans mängden koldioxidutsläpp med 85 procent. Totalt har 85 000 ton rundvirke körts i Green Cargos klimatsmarta transporter till Vallviks Bruk sedan samarbetet startade under våren 2018.

– Att starta upp trafiken från Malungsfors var utmanande på många sätt men framförallt otroligt roligt. Tillsammans med bland andra våra säljare och lokförarinstruktörer inom Green Cargo samt externa parter betade vi av de utmaningar vi mötte och lyckades få igång ett nytt logistikupplägg där trafiken legat nere i mer än 20 år, säger Björn Andersson, lokförare och tidigare gruppchef i Borlänge på Green Cargo.

Terminalen i Malungsfors återinvigdes efter ett antal år i träda efter en gemensam satsning från kommun, lokala företag och skogsbolag. Järnvägen mellan Malung och Malungsfors återuppbyggdes och den övergivna terminalen rustades upp.