Nyheter

Debatt: ”Samtidigt som Trafikverket varnar för att utsläppsminskningarna går för långsamt, planerar man nya vägbyggen”

I Sverige står trafiken för en tredjedel av klimatutsläppen, och är därmed en av de riktigt stora miljöbovarna. Riksdagen beslutade 2017 därför att utsläppen av växthusgaser från trafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Trafikverket har i uppdrag att bevaka att målet uppnås. Enligt verket kräver det att trafikens utsläpp minskar med minst åtta procent per år.”

Det skriver Mikael Sundström Ordförande i Jordens vänner i ETC:

”Man kan tycka att detta borde utlösa larmsignaler hos Trafikverket. Det finns en tydlig konsensus bland myndigheter och experter om att klimatmålet för inrikes transporter kräver ett transporteffektivare samhälle där trafikarbete med energiintensiva trafikslag som personbil och lastbil behöver minska och att dessa resor och transporter flyttas över till mer energieffektiva trafikslag, särskilt i och mellan städer och tätorter. Och ingen myndighet har ett så stort ansvar och praktiska påverkansmöjligheter på transportarbetet i Sverige som Trafikverket.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/trafikverket-trycker-pa-gasen-nar-klimatet-skriker-bromsa