Nyheter

Ny kartläggning: Sverige på femte plats i Europa vad gäller övergången till elbilar

Sverige hamnar på en femteplats i årets ”EV Readiness Index” där LeasePlan kartlägger vilka europeiska länder som är bäst förberedda på övergången till elbilar.

Nederländerna, Norge och Storbritannien är de länder som är bäst förberedda enligt undersökningen som även belyser att utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen är den stora bromsklossen för elbilsrevolutionen.

LeasePlans ”EV Readiness Index” är en undersökning och omfattande analys av hur väl förberedda 22 europeiska länder är inför övergången till en eldriven fordonsflotta. Analysen bygger på tre faktorer: Antal registrerade elbilar, utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen samt regeringarnas satsningar i respektive land.

Nyckelinsikter från årets undersökning:

Nästan alla länder i undersökningen har förbättrat sitt resultat jämfört med i fjol vilket innebär att Europa som helhet tar steg framåt i övergången till elbilar. Resultaten skiljer sig dock mycket mellan länderna. Rumänien, Slovakien och Tjeckien har både de lägsta resultaten och den långsammaste förbättringstakten, vilket visar på tydliga skillnader mellan västra och östra Europa.

Elbilar har aldrig varit lika prisvärda som nu. I 11 länder är elbilar redan billigare än samma modell med en förbränningsmotor sett ur totalkostnadsperspektiv. Elbilsägare betalar dessutom i snitt endast 63 procent av vad andra bilägare betalar i skatt. Österrike, Grekland, Ungern, Irland, Polen och Storbritannien är bäst i klassen – här betalar elbilsförarna ingen skatt alls. 

Utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen går fortfarande för långsamt och kommer även fortsatt vara nyckeln för att snabba på övergången. Även om vissa framsteg gjordes under 2020 så sjönk förbättringstakten i undersökningen jämfört med 2019 (43 procents förbättringstaktjämfört med 73 procent under 2019). Även i de högst rankade länderna är laddningsinfrastrukturen långt ifrån tillräcklig. 

– Vårt EV Readiness Index visar att även om elbilar är mer prisvärda än någonsin så är utbyggnaden av den offentliga laddinfrastrukturen i Europa fortfarande inte tillräckligt omfattande. Det går helt enkelt alldeles för långsamt och den gröna omställningen bromsas därmed kraftigt. Ledare och politiker i dessa länder måste ta sig i kragen och satsa på en gemensam, prisvärd och hållbar infrastruktur innan det är för sent, klimatkrisen är inte satt på paus, säger Malin Malm, försäljningschef på LeasePlan Sverige.

– Ett exempel som riskerar att bromsa övergången i Sverige ytterligare är de höjda förmånsvärden som regeringen planerar. Majoriteten av de klimatbonusbilar som säljs idag köps av juridiska personer och om vi minskar incitamenten för företagen och deras anställda att välja eldrivna bilar sätter vi käppar i hjulet för hela landets övergång till en grön flotta, avslutar Malin Malm.