Nyheter

Eurobattery Minerals: ”En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift”

Samma dag som näringsminister Ibrahim Baylan lanserar en särskild utredning för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler kommer en färsk rapport om utbud och efterfrågan av kritiska batterimineraler inom Europa.

Rapporten visar tydligt att Europa måste skala upp den inhemska utvinningen av dessa för elbilsbranschens så kritiska material. Detta för att kunna möta den stora efterfrågeökning som kommer i kölvattnet av elektrifieringen av både bilbranschen och andra transportmedel som enligt samma rapport kommer öka betydligt.

Något som EU-kommissionen också har en önskan av eftersom batteribranschen idag är beroende av demokratiskt instabila länder som Kongo och Kina för mineraltillgången.

Rapporten, som är en sammanställning av olika datakällor, är framtagen av analysföretaget Aperio Intelligence på uppdrag av det svenska mining-företaget Eurobattery Minerals som ska utvinna spårbara och etiska batterimineraler i Europa, bland annat i Sverige och Finland.

– Rapporten tydliggör att Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan på dessa material. En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift, säger Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals.

Kraftig tillväxt för den europeiska elbilsbranschen kommande år

Sammanvägda siffror i rapporten visar att Europa gick förbi Kina i antal sålda elbilar 2020. Marknaden växte med 137 procent jämfört med året innan i Europa.

Tillväxten i Europa har lett till en brist på batterier vilket har lett till att flera biltillverkare har tvingats minska på tillverkningstakten. Och enligt prognoser kommer elbilstillverkningen att växa kraftigt kommande år, från 3,2 miljoner producerade elbilar 2017, till 18 miljoner 2025 och mellan 26-36 miljoner enheter 2030.

Av dessa så räknar man med att enbart Europa kommer att producera fler än 4 miljoner elbilar 2025.  Det som driver tillväxten är en kombination av konsumenternas vilja att köra mer klimatsmart och regleringar kring utsläpp.

Kraftig efterfrågeökning på nickel, koppar och kobolt batterimineraler

För elektrifieringen är mineraler som koppar, kobolt och nickel avgörande. Rapporten visar bland annat att den globala årliga efterfrågan på koppar var cirka 28 miljoner ton 2020, och efterfrågan förväntas växa med cirka 38% fram till 2030 till cirka 38 miljoner ton årligen. År 2019 var Europas utvunna produktion 13% av den totala världsproduktionen.

På liknande sätt ser det ut för kobolt som är en viktig komponent i bilbatterier. Demokratiska republiken Kongo dominerar den globala gruvproduktionen av kobolt, medan EU enbart producerar 0,9%, eller 1 377 ton, av världens totala årliga produktion.

Samtidigt visar siffror från EU-kommissionen att efterfrågan på kobolt kommer att öka med fem gånger till 2030. I rapporten har man även adresserat nickel där elektrifieringen av fordon kommer att vara den enskilt största tillväxtfaktorn för efterfrågan av nickel under kommande 20 år. Till 2040 kommer efterfrågan inom EU öka från dagens 17000 ton till hisnande 5 430 000 ton 2040 enligt siffror i Aperio-rapporten som i sin tur hänvisar till konsultföretaget Roskill.

– Enligt vad vi kan se utifrån rapporten är det tydligt att Europa behöver skala upp gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU. Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FN: s mål för Agenda 2030, avslutar Roberto García Martínez.

För att läsa rapporten:

https://eurobatteryminerals.com/pdf/aperio-intelligence-critical-materials-and-e-mobility.pdf.