Nyheter

Ferrronordic bygger ny anläggning i Hannover

Ferronordic har ingått avtal om att förvärva en tomt på 15 500 m² för att bygga ett nytt service- och försäljningscenter för Hannover-regionen.

Den nya anläggningen, som förväntas bli färdig under tredje kvartalet 2022, kommer tillhandahålla Ferronordic en modern och ändamålsenlig anläggning med ett strategiskt läge i den viktiga Hannover-regionen. Den totala investeringen förväntas uppgå till ca. 6,0 MEUR (*61 MSEK) över två år.

Med en befolkning på 1,2 miljoner utgör Hannover-regionen ett av de största storstadsområdena och en av de viktigaste knutpunkterna för transport inom Ferronordics försäljningsområde i Tyskland.

Med tanke på områdets strategiska betydelse är Ferronordic i behov av en större och modernare anläggning, med ett bättre läge, än dess nuvarande verkstad. Efter att ha utvärderat olika alternativ har Ferronordic beslutat att bygga en nytt  service- och försäljningscenter i Wunstorf, 22 km väster om Hannover. Wunstorf är bas för ett antal logistikföretag och förväntas i framtiden bli ett av Hannover-regionens främsta områden för transport och logistik.

Ferronordic har ingått avtal om att förvärva en tomt på 15 000 m² för 1,2 MEUR (12 MSEK) där man avser att bygga en kombinerad kontors- och verkstadsbyggnad om ca 2.300m2. Investeringen kommer att genomföras under 2021 och 2022 och förväntas sammanlagt uppgå till ca 6,0 MEUR (*60 MSEK).

Verkstaden kommer designas för både existerande och kommande teknologier, såsom fordon med elbatterier eller baserade på flytande naturgas (LNG). Anläggningen kommer utrustas med solpaneler och byggas för att optimera energi- och vattenförbrukning.

Målet är att verksamheten i byggnaden ska vara CO2-neutral. Större och mer ändamålsenliga utrymmen förväntas förbättra arbetsflöden och produktivitet. Särskilda utrymmen för chaufförer och överlämning av lastbilar skall förbättra kundupplevelsen.

Lars Corneliusson, VD för Ferronordic, kommenterar:

Denna greenfield-investering gör det möjligt för oss att bygga ett modernt service- och försäljningscenter i ett strategiskt läge i den viktiga Hannover-regionen och samtidigt ta ytterligare ett steg mot en hållbar framtid. Denna investering är helt i linje med vår strategi att utöka och förbättra vårt nätverk i Tyskland för att öka vår marknadsandel och ytterligare förbättra Volvo och Renault Trucks brand image i Tyskland.