Nyheter

Företrädare för tågbranschen: ”Beslut om stambanorna måste bygga på rättvisande kalkyler”

”Vi kan inte längre ha en ordning där brister i trafikprognoser och den samhällsekonomiska kalkylen gör att investeringar i nya järnvägar på förhand framstår som samhällsekonomiskt omotiverade, trots att de i efterhand visar sig vara lönsamma.”

Det skriver Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen , Ted Söderholm, vd Green Cargo AB, ordförande Tågföretagen  , Monica Lingegård, vd SJ AB och Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB i ett debattinlägg i Dagens Industri:

”Inför beslut om att genomföra stora infrastrukturprojekt är det viktigt att det finns ett väl underbyggt beslutsunderlag, inklusive en samhällsekonomisk kalkyl. Dessa lyfts inte minst fram när det gäller investeringar i nya järnvägar. Dessvärre har det visat sig att just större järnvägsinvesteringar nästan alltid visar sig vara samhällsekonomiskt omotiverade på kalkylstadiet, enligt det svenska sättet att räkna.”

”Effekter i det omgivande samhället tas i Sverige endast upp i begränsad omfattning. Det gäller till exempel värdet av större arbetsmarknadsregioner samt den högre punktlighet och flerdubblade godstrafik som blir resultatet på de befintliga järnvägarna. I andra länders kalkylmodeller ingår sådana effekter fullt ut.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/beslut-om-stambanorna-maste-bygga-pa-rattvisande-kalkyler/