Nyheter

En revolution för arbetsflöden efter pandemin

ServiceNow har presenterat den senaste utgåvan av Now Platform®, döpt till ”Quebec”. Under det senaste året har arbetslivet världen över förändrats i grunden, och många av nyheterna är skapade för att hjälpa verksamheter världen att vara rustade och redo för att växa och utvecklas efter att världen återgår mot en mer normal vardag.

Under det senaste året har i pandemins spår den digitala utvecklingen accelererat den digitala omställningen globalt och ökat efterfrågan på verktyg som både kan göra det enklare att snabbt genomföra förändringar i verksamheten på grund av yttre faktorer, och för att omvandla verksamheten för att vara rustad för framtiden.

Att modernisera arbetsflöden och processer bedöms vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa positiv förändring.

Nära 80 procent av företagen på Fortune 500-indexet använder ServiceNow:s plattform inom verksamheten, och ServiceNow rankades i december 2020 som det globala företaget med störst tillväxtpotential, i Fortune:s ”Future 50”-index

– I dagens utmanande omvärld gör verksamheter världen över en snabb riktningsförändring, där man antar nya utspridda arbetssätt och skapar nya workflow-baserade sätt att arbeta, som innebär smidigare, motståndskraftigare, digitala värdekedjor. Den senaste versionen av Now Platform utvidgar ytterligare de verktyg som är ett måste för verksamheter idag, säger Chirantan “CJ” Desai, global plattformschef på ServiceNow.

– När företag övergår från nödåtgärder till långsiktig återhämtning med distansarbete som norm, snabbar man upp digitala transformationsinsatser och investerar i de nya teknik som främjar kontinuitet och flexibilitet. Att kunna erbjuda digitala helhetsupplevelser till både medarbetare och kunder kommer att vara en avgörande konkurrensfördel. Det finns ett starkt intresse, ytterligare förstärkt av pandemin, för kompletta teknikplattformar som kopplar samman system, silor och processer för att möjliggöra dessa anslutna, digitalt baserade företagsmodeller, säger Philip Carter, Group Vice President, European Chief Analyst och WW C-Suite Tech Research Lead vid IDC.

Low-code en revolution för arbetsflöden

Med Creator Workflows tillförs en komplett lösningssvit för att knyta kraften i automatisering närmare verksamhetens hjärta. Plattformen låter medarbetare på alla tekniska kunskapsnivåer att skapa avancerade applikationer snabbt och utan traditionellt kodande.

Utvecklingsverktygen för low-code, App Engine och IntegrationHub, som nu integreras i helhetslösningen, gör det möjligt för företag att omvandla gamla, manuella processer till moderna, digitala arbetsflöden verksamhetsnära och i stor skala.

Plattformen innehåller också App Engine Studio, ett grafiskt gränssnitt för snabb, intuitiv och guidad applikationsutveckling, samt mallbiblioteket App Engine Templates. Redan idag används App Engine av flera kunder, däribland Los Angeles stad, och det i Sverige grundade IT-företaget Qlik, för att bygga skräddarsydda arbetsflöden till medborgarna.

Andra nyheter i Quebec-utgåvan av Now Platform är bland annat:

Process Optimization gör det möjligt för IT- och kundtjänstavdelningar att visuellt skapa och förbättra de underliggande processer som driver workflows, proaktivt identifiera och undvika flaskhalsar och därmed lösa problem snabbare.

Workforce Optimization tillhandahåller en arbetsyta för ansvariga inom IT och kundtjänst som hjälper verksamheter att optimera produktivitet, genom att ge överblick över arbetsbelastning och KPI:er i realtid.

Engagement Messenger låter självbetjäning i portaler från tredje part erbjuda AI-stödd sökning, Knowledge Management, Case och chattbot-interaktioner, vilket resulterar i färre upprättade ärenden, snabbare hjälp och förbättrad kundnöjdhet.

Now Platform: Quebec finns tillgänglig på marknaden från den 11 mars 2021.