Nyheter

Nu kan bilar berätta hur vägen mår – i realtid

Ny teknik i personbilar läser av vägytans skick under bilfärden så att åtgärder kan planeras i rätt tid och underhåll som annars riskerar komma för sent kan undvikas.

Resultatet blir bättre och säkrare vägar, klokare använda skattepengar och nöjdare invånare. Ramboll och NIRA Dynamics, som utvecklat tekniken, har skrivit återförsäljaravtal för Sverige och Finland.

– Kommunerna har stora underhållsbehov och måste i dag ofta prioritera oförutsedda skador som rapporterats in av invånarna. Med tekniken från NIRA kan vi få realtidskunskap om vägarnas skick så att insatser kan sättas in i rätt tid och på rätt plats. Kommunerna kan använda skattebetalarnas pengar klokare samtidigt som invånarna får bättre och säkrare vägar till skola och arbete, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll.

Fabriksinstallerad mjukvara i vanliga personbilar gör att bilens befintliga sensorer kan användas för att analysera vägskicket i realtid. Mottagaren av datan ser ojämnheter och andra störningar relaterade till vägytan samlade i ett digitalt gränssnitt. De kan även se friktionsdata, dvs halka, vilket kan vara en fördel vid vinterväglag för att planera och prioritera röjningsinsatser innan olycksrisken blir för stor.

Tekniken finns redan idag i över 200 000 datasamlande bilar och utrullningstakten är hög. Innan slutet på 2021 kommer 2 miljoner bilar ha utrustats, vilket möjliggör en täckning över hela Europa.

Genom NIRAs unika algoritmer kan vägbanans ytskikt övervakas på ett sätt som inte varit möjligt förut, i större områden och med högre frekvens.

– Det känns väldigt spännande att inleda ett samarbete med en av nordiska marknadens stora spelare inom vägunderhåll. Att dra nytta av båda våra företags erfarenheter och bakgrund kan skapa nya möjligheter för produktutveckling som skänker nytta till kommuner i hela Sverige och Finland. Tillsammans kan vi effektivisera och förbättra vägunderhållet, för att skapa bättre vägar överallt, säger Lisa Åbom, VD på NIRA Dynamics.

Tjänsten är en del av Rambolls digitala plattform Waywize som även analyserar rörelsedata från mobiltelefoner för bättre stadsplanering, vägars koldioxidavtryck så att vi tar hänsyn till klimatet när vi planerar vägar, vibrationer så att yrkesförare får en bättre arbetsmiljö, och mycket mer.

– Inom Waywize använder vi data för att kunna skapa samhällsnytta med åtgärder som är baserade på fakta. Tekniken från NIRA blir ett välkommet komplement för att skapa förutsättningar för hållbarhet både ekonomiskt, klimatmässigt och socialt, säger Peter Ekdahl.

Foto: Nira Dynamics

På bilden: Lisa Åbom, Nira Dynamics