Nyheter

Klart: Två vägstråk längs Göta älv

Gullbergstunneln i Göteborg är klar. Den går från Marieholm till Lilla Bommen och bidrar till att det nu finns två kompletta stråk för fordonstrafik längs Göta älv i öst – västlig riktning i centrala Göteborg, Lundbyleden på Hisingssidan och denna på fastlandssidan.

Gullbergstunneln utgörs av en nedsänkning av E 45 på en 800 meter lång sträcka, varav 400 meter har däckats över för att möjliggöra att stadsbebyggelsen expanderar ut mot Göta älv. Resten av nedsänkningen är förberedd för framtida överdäckning.

Tunneln ansluter österifrån till den befintliga 1,6 kilometer långa Götatunneln, som stod klar 2006 och som går från Lilla Bommen och Göteborgsoperan till i höjd med Järntorget och Stena-terminalen.

Vägen E 45 har nu grävts ner sex meter, från Falutorget i närheten av gamla gasklockan i öster till Torsgatan och kantats av två 400 meter långa stödmurar och vidare med överdäckning fram till Stadstjänaregatan i trakten av gamla Götaälvbrons och nya Hisingsbrons landfästen.

Trafiksäkerhet och stadsutveckling

Gullbergstunneln sträcker sig fram till en bit från Götatunnelns östra mynning, där vägen går i öppen dag. I framtiden kan de båda tunnlarna byggas ihop, men det finns inget sådant beslut i nuläget.

–Det känns väldigt roligt att Gullbergstunneln nu öppnar för trafik, säger Trafikverkets projektledare Simon Hulander, som varit med i projektet sedan 2016 då huvudentreprenaden påbörjades. Tunneln bidrar till ökad trafiksäkerhet, då en nedsänkning av E 45 separerar vägen från lokaltrafiken och flera nya passager skapas för gång- och cykeltrafik. Bullersituationen i området förbättras och på sikt kommer tunneln att bidra till en ny stadsbebyggelse genom att ytorna ovanpå tunneln bebyggs.

Projektet har en totalkostnad på två miljarder kronor, som samfinansieras av Trafikverket och Göteborgs Stad, som har särskilt intresse av att den barriär som E 45 utgjort nu elimineras. Utöver nedsänkningen av europavägen har två planfria trafikplatser byggts, Falutorgsmotet och Stationsmotet.

Intensiv stadsutveckling

E 45-projektet ligger i ett minst sagt intensivt stadsutvecklingsområde gränsande till bygget av hotell- och kontorskomplexet i kvarteret Platinan, bygget av Hisingsbron över älven och pendeltågstunneln Västlänken. Ibland har byggprojektens arbetsområden överlappat varandra.

De stora utmaningarna i projektet har varit geotekniken med arbete i den välkända djupa Göteborgsleran, trafiksituationen med 50 000 bilar per dygn i närheten och samordningen med angränsande projekt i Centralen-området.

Fakta:

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: Peab

Byggtid: 2016 – 2021

Kontraktskostnad: Drygt en miljard SEK

Totalkostnad: Nära två miljarder SEK

På bilden: E 45 mellan Marieholm och Lilla Bommen har sänkts under marknivå (mitten av bilden) på en 800 meter lång sträcka. Till vänster i bild ses mynningen till den 400 meter långa överdäckning av vägen

Foto: Kasper Dudzik