Nyheter

58 procent av all säkerhetskopiering misslyckas och skapar nya utmaningar kring dataskydd

Utmaningar kring dataskydd underminerar organisationers förmågor att genomföra Digital Transformation (DX), enligt Veeam® Data Protection Report 2021. Rapporten visar att 58 procent av alla backuper misslyckas och lämnar data oskyddade.

Veeam® Software, det ledande företaget inom backup-lösningar för Cloud Data Management™, avslöjar i rapporten att mot bakgrund av COVID-19 och den ekonomiska osäkerheten, vilket 40 procent av CxO:erna anser vara det största hotet mot deras företags DX under de kommande 12 månaderna, är otillräckligt dataskydd och pandemins påverkan på affärskontinuiteten de faktorer som främst hindrar organisationers transformationsinitiativ.

– Under de senaste 12 månaderna har CxO:er världen över ställts inför en unik samling utmaningar kring hur de säkerställer att data förblir skyddade i ett ständigt föränderligt IT-landskap, säger Danny Allan, Chief Technology Officer och Senior Vice President of Product Strategy på Veeam. Under pandemin har vi sett organisationer snabba på sina DX-initiativ med flera månader och år för att kunna fortsätta driva sina verksamheter. Men det sätt på vilket  data ska hanteras och skyddas fortsätter att underminera dem. Företagen hålls tillbaka av förlegad IT-utrustning och föråldrade dataskyddsfunktioner, liksom den tid och de pengar de investerat för att möta de mest akuta utmaningarna som COVID-19 fört med sig. Innan dessa brister är åtgärdade, kommer organisationerna inte att genuint kunna transformeras.

Brådskande åtgärder för dataskydd krävs

Respondenterna i undersökningen uppgav att deras dataskyddsfunktioner inte klarar av att hålla jämna steg med företagets DX-krav, vilket är ett hot mot affärskontinuiteten och som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser för såväl företagets rykte som prestanda.

Trots den viktiga roll som backuper spelar för ett modernt dataskydd, visar undersökningen att 14 procent av all data inte säkerhetskopieras alls, samt att 58 procent av återställningarna misslyckas, vilket lämnar företagens data oskyddade och oersättliga i händelse av ett avbrott på grund av dataintrång.

Oväntade avbrott är dock alltför vanligt förekommande, ofta med skadeverkningar och dataförluster som följd. 95 procent uppger att de har drabbats av oväntade avbrott under de senaste 12 månaderna, medan en av fyra servrar hade minst ett sådant under föregående år. I slutändan påverkar detta företagens sista rad och mer än hälften av CxO:erna säger att det kan leda till ett förtroendetapp bland dess kunder, anställda och intressenter.

– Det finns två huvudorsaker till varför backuper och återställningar misslyckas: Backuper avbryts dels av att fel uppstår eller att de överskrider det tilldelade backup-fönstret, dels av att återställningarna misslyckas med att leverera nödvändiga SLA:er, säger Allan. Enkelt uttryckt att om en backup misslyckas så förblir data oskyddad, vilket är ett stort bekymmer för företag då effekterna av dataförluster och oplanerade driftstopp även genererar motreaktioner från kunder och sänkta aktiekurser. Den exceptionellt snabba utvecklingen i det digitala hotlandskapet är ytterligare en utmaning. Resultatet blir en obestridlig klyfta mellan företagens dataskyddsfunktioner och deras behov av DX. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas givet att pressen på företag att påskynda användandet av molnbaserad teknik ökar för att de ska kunna fortsätta betjäna sina kunder i den digitala ekonomin.

– En av de största förändringarna som vi har sett under de senaste 12 månaderna är tveklöst en ökad digital klyfta mellan de som hade en plan för Digital Transformation och de som var sämre förberedda, där de förstnämnda påskyndade sin förmåga att genomföra transformationen och de senare tappade fart, avslutar Allan. Det första steget mot digital transformation är att vara digitalt motståndskraftig. Företagen vill snarast möjligt modernisera sina dataskydd genom antagande av molnet. År 2023 kommer 77 procent av alla företag i världen att använda sig av backup i molnet, vilket ökar tillförlitligheten för backuper, fördelar kostnaderna och frigör IT-resurser för att fokusera på DX-projekt som gör att företaget kan blomstra i den digitala ekonomin.