Nyheter

Mer exakt grävning med uppdaterade Dig Assist-appar

Uppsättningen med Dig Assist-verktyg från Volvo CE har visat sig kunna leverera noggrann grävning på en bråkdel av den normala tiden. Dig Assist, som har uppgraderats med en rad nya funktioner, höjer återigen ribban och maximerar produktiviteten, effektiviteten och säkerheten.

Att manövrera en maskin kommer alltid att vara en kvalificerad uppgift, men det skadar inte att även göra dina bästa förare ännu bättre. Dig Assist från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) frigör maskinens fulla produktivitetspotential.

Med hjälp av Volvo Co-Pilot-surfplattan i hytten kan föraren snabbt och självständigt hantera alla grävarbeten med lätthet – oavsett om det handlar om att jämna ut mark, gräva diken, planera sluttningar eller skapa platsprofiler. Det finns även ett viktigt säkerhets- och bekvämlighetselement, eftersom Dig Assist eliminerar behovet av utsättning och manuella kontroller.

Full koll med maskinstyrning

Dig Assist finns med 2D-, In-Field Design- och 3D-verktyg, så att föraren får en detaljerad utgrävningsplan direkt från hyttens komfort.

2D-appen är en riktig trotjänare som är avsedd för markjustering och släntning. Det här tillvalet använder realtidsdata för att tydligt visa föraren när önskade djup eller lutningar har uppnåtts.

In-Field Design gör tidskrävande arbetsuppgifter enklare, och gör så att föraren kan gå från en pappersritning till en digital utgrävningsmodell inom loppet av minuter. Det här tillvalet använder GNSS- och RTK-navigeringsteknik för att ge noggrannhet på centimeternivå i uppgifter dikesgrävning, förberedelse av uppfarter/pooler och grunder. Jobbdata kan även lagras i Volvo Co-Pilot, så att arbetet kan återupptas vid ett senare tillfälle.

3D-tillvalet är det idealiska valet för komplexa och större infrastrukturprojekt. Med full tredimensionell funktionalitet möjliggör Topcon 3D-MC för Dig Assist överföring av designer direkt till Volvo Co-Pilot. Att kunna erbjuda denna funktion är unikt för Volvo. Importera bara en projektfil och börja arbeta.

Volvo Active Control: en steer-by-wire-succé

Utför samma uppgift dag efter dag och få samma jämna resultat med Volvo Active Control. Det här maskinstyrsystemet, som först lanserades 2019, vägleder föraren genom funktionerna för att automatisera grävprocessen, vilket ger perfekta resultat upp till 45 % snabbare än vid traditionell planering. Även den här funktionen styrs via den 10-tum stora Volvo Co-Pilot-displayen i hytten. Volvo Active Control är en steer-by-wire-lösning som kombineras med Volvos nya elhydrauliska reglersystem samt mjukvaruplattformen Dig Assist.

Planeringsarbetet går betydligt smidigare tack vare appens funktioner för halvautomatisk planering. När önskade parametrar för arbetsuppgiften har angetts i systemet justerar grävmaskinen automatiskt skaftet, skoprörelserna, tiltskopans vinkel och djupet för exakta grävmanövrer, som följer den önskade formen och ger exakt rätt planeringsvinkel – och är nu även kompatibelt med 3D (Topcon).

När paketet för rörelsegränser används kan föraren även automatiskt stoppa svängrörelsen i en inställd vinkel, vilket underlättar vid grävning och lastning. Och vid arbete på trånga platser kan föraren förinställa bommens och skopans höjd och svängning för att undvika hinder på sidorna eller ovanför.

Nya lastindikeringssystemet OBW (On-Board Weighing)

När det gäller att lasta den optimala mängden material kan intuition bara hjälpa dig en bit på vägen. Volvo CE:s dynamiska lastindikeringssystem OBW – ger insikter i realtid om lastvikten, vilket hjälper föraren att nå lastningsmålen varje gång.

Systemet förhindrar över- och underlastning samt säkerställer att varje lastbil håller sig inom vägtransportreglerna och ändå är fylld till sin fulla kapacitet. Förarna kan ställa in mål som inkluderar ett lastmål för trippmätaren eller en önskad last för en lastbil. Samtidigt ger funktioner som att tarera lasten, låsa upp aktuell last och ignorera den senaste skoplasten optimal noggrannhet. Och med den extra lastområdesväljaren kan förarna ange positionen för lastområdet, vilket bidrar till att undvika missade eller felaktigt tillagda skoplaster. Systemet räknar även alla skopor som har lagts i den fördefinierade lastzonen.