Nyheter

Planradar: ”Bannlys Excelarken i de stora byggprojektens dokumentation”

Här ett inlägg från Richard Nordqvist, Sales Consultant Nordics Planradar om vikten av digital byggdokumentation. Detta blev tydligt vid bygget av ett spåravsnitt i Wiens tunnelbana:

”När ett helt spåravsnitt i Wiens tunnelbana skulle renoveras lyckades man få projektet klart på bara 128 dagar. En viktig anledning var att all byggdokumentation fanns i en egen digital tjänst tillgänglig för alla via mobilen. Richard Nordqvist på PlanRadar pekar på en enkel möjlighet att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen i stora projekt – genom att säkerställa processen för dokumentation och kommunikation.

Stockholms utbyggnad av tunnelbanesystemet har redan uppe i stora kostnader och notan beräknas nu hamna på cirka 32 miljarder kronor. Att stora infrastrukturprojekt blir dyrare än vad som ursprungligen beräknats hör till vanligheten. Därför är det desto mer angeläget att använda alla tänkbara metoder som kan  bidra till att hålla tillbaka de krafter som gör att byggprojekt fördyras i onödan. En sådan är grundläggande ordning och reda i projektets genomförandefaser, där bland annat system och rutiner för information och kommunikation är helt centrala. Där har Sverige en hel del att lära från utlandet.

I Wien genomfördes nyligen en modernisering av tunnelbanans linje U4. Projektet omfattade totalt 3,8 kilometer tunnelbyggnad mellan stationerna Hütteldorf och Schönbrunn och omsatte 29 miljarder euro. Arbetet inkluderade en förbättring av linjens understruktur, renovering av överstrukturen och stationerna, samt renovering av ett 100 meter långt och 120 år gammalt valv. I detta projekt var informationshanteringen en nyckelfråga som blev en av dess framgångsfaktorer.

Alla medarbetare hos konsortiet och dess underleverantörer utnyttjade nämligen samma transparenta system för byggdokumentation och kommunikation. Förutom tidsbesparingar och kvalitetsvinster underlättade det samtidigt onboardingen av nya medarbetare under projektets gång. En enkel slutsats är att alla stora infrastrukturprojekt tjänar på att tidigt ha rätt informationstjänster på plats som är tillgängliga för alla medverkande, oavsett nivå i organisationen.

Här hemma, precis som i andra delar av Europa, är det vanligt att projekt har många entreprenörer som inte tidigare arbetat tillsammans nu ska samarbeta. Projekten är också starkt beroende av nyckelpersoner, som om de blir sjuka eller är borta av andra anledningar kan bidra till fel eller förseningar i delar av projekten när ersättningspersonal ska ta över arbetet. Under pandemin ha vi även fått krav på social distansering, vilket utsätter byggprojekten för utmaningar eftersom den traditionella kommunikationen bygger på möten ansikte mot ansikte.

Samtidigt pågår en digitalisering av byggprojekten i det tysta, med BIM och andra verktyg som gör att kontrollen över projekten är större än någonsin tidigare. Frågan är bara om tillräckligt många av de tusentals medarbetare som deltar i projekten får tillgång till verktygen? För handen på hjärtat – vet vi något byggprojekt där den ordinarie byggdokumentationen inte kompletteras med hemmagjorda lösningar i Excel eller till och med lösa pärmar?

Det avgörande är att så många som möjligt av de som arbetar i ett infrastrukturprojekt delar samma information och kan kommunicera effektivt med varandra, oavsett vilken arbetsgivare de har eller var de befinner sig. Denna transparens ökar projektets kvalitet och säkerhet, samtidigt som det är avgörande för att hålla tidplanerna.

Det bör också vara en självklarhet att beställaren har full tillgång till denna information under hela projektet. Ett helhetsgrepp på system och verktyg för kommunikation och dokumentation är samtidigt ett helhetsgrepp om projektekonomin. Kan det spara en procent av kostnaderna för Stockholms nya tunnelbana så är det värt hundratals miljoner kronor och troligtvis mer än så. Därför måste Excelar ken bort från de stora byggprojektens dokumentation och kommunikation.”

– Richard Nordqvist, Sales Consultant Nordics Planradar –

Bild av Julius Silver