Nyheter

Miljöpartiet: ”Dags att bygga Tåglandet Sverige”

”Med en historisk satsning på järnväg vill vi föra samman Sverige och skapa klimatsmart infrastruktur. Klimatkrisen är akut. De politiska beslut som tas idag kommer forma framtiden för kommande generationer. Vi befinner oss i ett läge där vi behöver kombinera politik för radikala utsläppsminskningar med åtgärder för att ta oss ut ur coronapandemin och in i en grön ekonomisk återhämtning.”

Det skriver Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund tillsammans med Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson i ett debattinlägg i ETC:

”Sverige behöver stora järnvägsinvesteringar. Under lång tid har resandet med tåg ökat kraftigt. Det är positivt eftersom att tågresor är klimatsmarta, men det innebär att dagens järnvägsspår inte längre räcker till. Det är ingen slump att region efter region nu ligger på för att bygga ut för tågtrafiken. De vet att nya och upprustade järnvägar driver på utveckling, bostadsbyggande och ger bättre förutsättningar för medborgarna att få jobb och bedriva företag. Det är helt enkelt tid att bygga nya stambanor för höghastighetståg och bygga ut och rusta upp järnvägen i hela Sverige.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.etc.se/debatt/dags-att-bygga-taglandet-sverige

Bild av Erich Westendarp