Nyheter

Ny fordonsutbildning i samarbete med Bergkvarabuss, Arbetsförmedlingen och Lernia

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden och vuxenutbildning pekas ut som ett viktigt verktyg för att fler svenskar ska hitta tillbaka till arbetsmarknaden.

Samtidigt finns det företag som behöver kompetens.

I glappet mellan arbetsgivare och arbetssökande startar nu Bergkvarabuss, Arbetsförmedlingen och Lernia en Fordonsutbildning.

– Vi är givetvis mycket glada att vi kunnat upplåta vår verkstadslokal till den här utbildningen. Mekka Service är en stor organisation med ett tjugotal verkstäder för tunga fordon runt om i södra Sverige och vi har ett ständigt behov av kvalificerad arbetskraft. Vår förhoppning är att vi ska kunna anställa flertalet av de som nu går utbildningen så snart de är färdiga” säger Mats Melander, Servicechef, Mekka Service.

Bristen på arbetskraft har lett fram till ett samarbete som ska fylla företagens behov och hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden att få en anställning efter utbildningen.

– Arbetsförmedlingen arbetar utifrån företagens behov på arbetskraft. Utifrån dessa behov kan vi sedan påtala värdet av att placera arbetsmarknadsutbildningar på vissa strategiska orter i länet. Det är alltså utifrån kunskapen om bristen av arbetskraft och goda kontakter med företag som vi har arbetat fram ett underlag och önskemålet om att placera fordonsutbildningen i Kalmar. Vi vet att det råder stor brist inom de yrkesområden som utbildningen täcker in och ser fram emot ett gott samarbete med företag runtom i södra Kalmar län, säger Sofia Toremalm, Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutbildningarna inom Fordonsteknik riktar sig till arbetslösa som behöver vidareutbilda sig för att få ett jobb. Fordonsteknik är en framtidssektor där man de närmaste åren räknar med att anställningsbehovet kommer att vara stort.

– Givet samhällsläget är utbildning viktigare än någonsin. Det är extra viktigt att vi fångar upp de som hamnat utanför arbetsmarknaden och ser till att människor får den vidareutbildning som behövs för att komma i jobb. Att kunna erbjuda rekryteringsutbildning tillsammans med företag som efterfrågar kompetens är en säker väg till jobb för en person som står utanför arbetsmarknaden och kompetensförsörjning för våra lokala företag. Att vi får en chans att vi får vara med och bidra med detta är vi väldigt glada över, säger Henrik Samuelsson, Utbildningsansvarig på Lernia.