Nyheter

Peab bygger om riksväg 35

Peab har fått uppdraget att bygga om riksväg 35 söder om Linköping på sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 122 miljoner svenska kronor.

Vägen mellan Sandtorpet och Björkåkla kommer att breddas och byggas om till mötesfri väg med räcke som mittseparering och omkörningssträckor längs en sträcka om totalt 8,5 kilometer. Samtidigt vidtas åtgärder för att stärka kollektivtrafiken.

– Att vara med och bidra till att riksväg 35 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att minimera påverkan för trafikanterna samtidigt som vi ställer mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Berth Larsson, regionchef Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart under våren 2021 och beräknas vara klart i september 2022.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.