Nyheter

Dellner Dampers hindrar kostsam försening av Hisingsbro-projektet

Dellner Dampers som tillverkar dämpare och buffertar till tåg, containerhantering och broar, har nyligen levererat dämpare till Göteborgs nya landmärke Hisingsbron.

Produktionen och leveransen skedde i rekordfart för att en planerad spåromläggning ska kunna genomföras redan i sommar.Leveransen till lyftbron är en del i ett större projekt som gör att Göteborgs stad kan undvika att projektet riskerar att försenas på upp till ett år.

– Vi är vana att jobba med specialbeställningar, nästan alla våra dämpare är skräddarsydda för sitt specifika ändamål. I det här fallet ska våra dämpare hålla emot lyftspannet på Hisingsbron i trettio sekunder när det sänks ner, efter att båttrafik har passerat under den. Precis länge nog för att brons låskolvar ska hinna gå i slutposition, säger Mikael Sund, affärsområdeschef för broar på Dellner Dampers.

Beställningen med Trafikkontoret i Göteborg som ursprungsbeställare var något utöver det vanliga som ställde stora krav på snabb och inte minst kvalitetssäkrad produktion och leverans.

– Vi antog utmaningen och är mycket nöjda med att vi kunde leverera i tid med den korta tiden sex veckor från beställning, till produktion och leverans. Det känns samtidigt fint med tanke på samhällsnyttan där Dellner Dampers bidrar till att undvika förseningar i Hisingsbroprojektet, som ju har stor betydelse för stadsutvecklingen av Göteborg, säger Mikael Sund.

Det var kort om tid från beställning till leverans. En försening upp till ett år i ett projekt av den här storleken får stora och kostsamma konsekvenser för en storstad som Göteborg. Några veckor före jul hörde ingenjörsfirman Tikab av sig till Dellner Dampers. De hade problem med en bro som inte kunde stängas korrekt och ville ha en lösning som kunde hålla emot Hisingsbrons lyftspann i 30 sekunder.

Trafikkontoret i Göteborg var beställaren. Dellner Dampers har normalt 12–14 veckors leveranstid från beställning till leverans. Här var kravet att leverera på sex veckor. Produkten som skulle levereras är en slags dämpare, men kallas i branschen för buffert, eftersom den absorberar energi endast i en riktning, det vill säga när den komprimeras.

– Det är en unik produkt där vi kombinerat en överströmningsventil med det vi kallar en buffert. Det är inte något vi kunde ta från vår befintliga lager. Vi har gjort en så kallad First Article Inspection (FAI) där vi säkerställer att produktens alla specifikationer överensstämmer med kraven från ritningarna. Detta är en obligatorisk kontroll för nya produkter som vi gör för att kvalitetssäkra dem, berättar Mikael Sund.

Dämparna till Hisingsbron har nu testats under några veckors tid och fungerar mycket väl, vilket gör att bron kan öppna som planerat redan under våren.

– Dämparna var en viktig pusselbit för att lösa de problem som vi hade med lyftspannet. Nu räknar vi med att vi hinner så långt med arbetet att vi kan ha ett spårstopp som planerat i sommar. Då kopplas spåren om från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och spårvagnarna kan börja trafikera Göteborgs nya bro i mitten av augusti, säger Mikael Nummedal, projektchef för Hisingsbron på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Med lösningen från Dellner Dampers på plats så planeras Hisingsbron att öppnas för gående, cyklister, bilar och bussar den 9 maj och i mitten av augusti börjar även spårvagnarna att trafikera bron.