Nyheter

Eldrift – det hållbara alternativet för framtidens transportföretag

Hittills är det framförallt bostadsföretag, fastighetsbolag och andra med liknande verksamhet som ersatt konventionella skåpbilar och minibussar med eldrivna motsvarigheter.

Men allteftersom skatten höjs för fossildrift blir eldrift attraktivt även för det privata näringslivet. Byte av energikälla kan bidra till att nå nationella och globala klimatmål samtidigt som företagets policy stärks.

I Storstockholm beräknas lätta transportbilar svara för ungefär 15 procent av hela trafikens koldioxidutsläpp. Om dessa kunde ersättas med eldrivna transportbilar skulle minskningen i utsläpp bli betydlig. Några aktörer har redan bytt till eldrift, medan desto fler kanske tvekar och undrar om och hur det kan fungera i praktiken.

Ruttplanering

De aktörer som redan har satsat på elbilar, har en egen station med laddboxar där bilarna laddas, i allmänhet nattetid. För många serviceföretag är sedan räckvidden tillräcklig för att klara sig under dagen utan att ladda. Fraktföretag som kör lite längre sträckor kan behöva kompletteringsladda. Det kan göras exempelvis under en lunchrast, på ungefär en timma. Sajten uppladdning.nu visar var det finns laddpunkter.

Många använder den öppna sajten ”A Better Route Planner”, ett logistikhjälpmedel som också visar var det går att ladda bilen. Navigatorn i bilen – exempelvis i en Nissan e-NV200 som alltid är utrustad med Connect EV – visar var det finns laddpunkter och med denna navigator går det också att planera sin rutt.

e-NV200 laddas till 80 procent på 40 minuter i Chademo snabbladdare. Det går också att använda laddare med Typ 1-handske. Laddpunkter finns idag främst i storstadsregionerna och längs stora Europavägar, men antalet ökar ständigt.

Total Cost of Ownership

Eldrift är förmånligt för många service- och transportföretag. Jämfört med fossildrivna fordon bidrar man också till bättre närmiljö i städerna, med frihet från avgasutsläpp och lägre buller. Detta möjliggör leveranser dygnet runt.

– Man ska inte titta bara på inköpspriset, säger Marco Ratinen, LCV Operations Manager hos Nissan. Räkna på TCO i stället. Servicekostnaden är 30–40 procent lägre och under en femårsperiod med 2000 mil per år blir driftskostnaden för elbilen totalt sett cirka 40000 kronor lägre än för en fossildriven bil i samma storleksklass. Utöver miljöaspekten finns alltså ekonomiska fördelar med eldrift – det går absolut räkna hem en elbil idag.

– Den som överväger att gå över till elbilar bör se över sina transportbehov och resemönster, säger Alexandra Österplan, kommunikationschef hos Nissan. I många fall är det möjligt att ersätta hela fordonsflottan med elbilar, medan man i andra fall behöver en blandad flotta. En grundlig analys visar ofta att behovet av långresor är ganska litet.

Tidigare var frågor kring ”räckviddsångest” vanliga, men det har visat sig att många företag inte har behov, eller bara har små behov av längre resor. Det är bra att se över logistiken och optimera sina transportrutter. Och att göra kalkyler över bilanvändningen.

– Normalt leasas företagsbilar på tre år, men inom branschen ser vi att intresset att leasa på fem år ökar, fortsätter Marco Ratinen.

Den bil som erbjuds idag är en ”stor liten” modell som finns både som skåpbil och som minibuss med upp till sju säten. Skåpvolymen är 4,2 kubikmeter trots kompakta yttermått. Modellen har ett 40 kWh litiumjonbatteri och bilens effekt är 80 kW. Räckvidden är 200 km i blandad körning och 301 km i stadskörning enligt WLTP. Bilen går som nämnts att ladda på 40 minuter i en snabbladdare och på 7,5 timmar i en 32 Ampere laddbox.

Nissan har ungefär tio års erfarenhet av personbilen Nissan LEAF som kommer väl till pass när företaget nu erbjuder e-NV200. Tidigare utgjorde elbilar ett särskilt segment inom företaget, men idag är de helt integrerade med den övriga försäljningen. Elbilar särbehandlas inte längre.

– De första kunderna som kom till oss var mycket väl pålästa och dagens kunder är också mycket bra förberedda, vilket vi tycker är stimulerande, säger Marco Ratinen.

– Och de som har gått över till eldrift vill inte tillbaka till det gamla. Att köra elbil innebär ett nytt och mer hänsynsfullt och mjukare körsätt. Det ger bättre miljö både globalt och lokalt och jag tror till och med att antalet trafikolyckor minskar, avslutar Alexandra Österplan.

På bilden: Kallt klimat är inget som stör komforten. Kupén sätts på värmning i lagom tid innan man sätter sig i bilen

Foto: Nissan