Nyheter

MHF kraftsamlar för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor

Nu lanserar Trafikverket, MHF och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet.

Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra.

Intressant nog är – enligt senaste upplagan av Trafiksäkerhetsenkäten – i stort sett samtliga trafikanter eniga om att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Mer än 9 av 10 instämmer i påståendet. Man anser alltså att det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet.

– MHF:s tydliga uppfattning är att egoismen inte har någon plats alls i trafiken, säger MHF:s VD Göran Sydhage. Det handlar om att förstå, från första dagen man får sitt körkort, att här har samhället ställt en omfattande vägnät till mitt förfogande, för att nyttja detta har jag ett stort ansvar att till exempel respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter.

Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år.

Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Det finns en del utmaningar att jobba vidare med och därför har MHF valt att engagera sig också i Zhero-arbetet.

Mer information på:

www.zhero.se