Nyheter

Göteborgs hamn vidtar åtgärder för att mildra Suez-effekter

Med den akuta situationen i Suezkanalen uppklarad väntar trots allt fortsatta följdförseningar i europeiska hamnar. Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn som både kan säkra skyndsam transport av skandinaviskt gods, och samtidigt bidra till att trängselsituationen i de europeiska hamnarna mildras.

Under måndagen öppnade så trafiken i Suezkanalen igen. Detta efter det att proppen, som påverkat en hel logistikvärld, nu är löst. Fartyg har börjat passera genom kanalen, men fortfarande ligger hundratals fartyg kvar vid kanalens in- och utlopp in väntan på sin tur att få passera.

Den uppkomna situationen kommer att innebära en ketchupeffekt i bland annat de europeiska storhamnar som ligger mellan Suez och Göteborg – många fartyg kommer att anlöpa hamnarna i exempelvis Rotterdam, Hamburg och Antwerpen under väldigt kort tid.

Redan innan Suezproblematiken var redan många av de europeiska hamnarna överbelagda med inneliggande gods. Det är en av flera faktorer som gör att man saknar kapacitet att hantera den stora mängd anlöpande fartyg och gods som är på väg.

Därmed är följdförseningar att vänta.

Åtgärder vidtas i Göteborgs hamn

Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn som både kan säkra att det skandinaviska godset kan nå Göteborg snabbare, och som samtidigt kan avhjälpa trängselsituationen i de europeiska hamnarna.

Under tisdagen går Göteborgs Hamn AB och terminaloperatören APM Terminals Gothenburg ut med ett nytt erbjudande till den globala rederimarknaden.

– I stället för att ligga och köa i flera europeiska hamnar i rad erbjuder vi nu möjligheten att komma direkt till Göteborgs hamn. Här kan rederierna lossa sitt Skandinavien-gods, som därefter snabbt kan nå sina kunder, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Dessutom erbjuder hamnen möjligheten att lasta av ytterligare gods med annan europeisk slutdestination. Detta gods kan då lastas om till mindre feederfartyg för vidare transport till europeiska hamnar. På så sätt kan också de större fartygen snabbare ta sig tillbaka in i sina ordinarie slingor.

– Vi har fortfarande ledig kapacitet vid vår terminal i Göteborg så att vi kan stödja i denna utmanande tid och förhoppningsvis lindra effekterna av de efterföljande förseningar som kan förväntas både lokalt och globalt, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic som sköter driften av containerterminalen i Göteborg.

Rabatterat pris på extra anlöp

Utöver att möjligheten att komma med sina fartyg direkt till Göteborg, erbjuds rederierna dessutom ett rabatterat pris på dessa extra anlöp.

– Vi vill bidra till en lösning på den här situationen så snabbt som möjligt på alla sätt vi kan. Priset är alltid en faktor och många har fått ökade kostnader i samband med det som hänt i Suez. Ju snabbare vi kommer tillbaka till ett normalläge, desto bättre är det för alla i logistikkedjan, säger Elvir Dzanic.