Nyheter

Continental slår ihop och samlar tjänsterna för fordonsflottor och åkerier

Continental har slagit ihop sitt utbud av tjänster för fordonsflottor och åkerier under konceptet Conti360° Solutions. Omorganisationen sätter ett starkare fokus på digitalisering och hållbarhet och möter därmed marknadens efterfrågan på detsamma där nya krav på datadriven hantering och digitalisering i stort återspeglas.

Den strategiska ihopkopplingen av tjänster kommer även stödja åkerinäringen genom att tillgodose det växande behovet av hållbarhet i logistiksektorn. Initiativet är en del av Continentals strategiska program Vision 2030 som presenterades i december förra året.

Fokus på hållbarhet och digitalisering

Continental driver ständigt utvecklingen framåt och använder i allt högre utsträckning datadrivna tjänster som en del av fokuset på förebyggande underhåll – en nyckelfaktor i Logistics 4.0. Med Conti360° Solutions går nu Continental från däcktillverkare och leverantör av olika däcktjänster till att erbjuda mer av helhetslösningar – integrerade med varandra. I Conti360° Solutions ingår ContiConnect, ContiPressureCheck och ContiLifeCycle, inklusive regummeringsprodukterna ContiRe och ContiTread – samt hantering av däckstommar.

– Genom att fokusera mer på ContiLifeCycle-konceptet i våra Conti360° Solutions-avtal så vill vi fokusera på och stödja en ökad hållbarhet i transportbranschen. Ambitionen är att här bli den naturliga samarbetspartnern när det kommer till hållbarhetsfrågan. En ny visuell kommunikation och logotyp ska hjälpa till att göra kunderna uppmärksamma på omorganisationen, säger Ralf Benack, chef för affärsområdet Fleet Solution EMEA.

Vägen till integrerad helhetsleverantör

Conti360° kan se tillbaka på över 40 år av tjänster för fordonsflottor och åkerier där en europatäckande jour-service blev starten år 1978. Alltsedan dess har affärsområdet etablerat sig som en pålitlig partner för däckhantering som återfinns i mer än 25 länder där kunder ges tillgång till expertservice via ett nätverk med över 7 000 servicepartners.

– Bland våra kunder finns ett stort antal ledande internationella fordonsflottor som har använt sig av Continentals helhetslösningar i många år. Den senaste omorganisationen sammanför tjänster och produkter i ett ännu mer sammanhållet koncept. Vad vi nu gör är att nyttja de synergieffekter som genereras av vårt nära samarbete med våra andra affärsområde inom Automotive på fordonskomponentsidan – ett samarbete som kontinuerligt för in nya kunskaper i vår portfölj. Som ett resultat av detta kan Continental erbjuda åkerinäringen en professionell lösning som möjliggör för en hållbar hantering – detta genom användning av bränslebesparande däck, resursbesparande regummeringar och digital däckövervakning, säger Ralf Benack.

Uppdrag 2050: 100 % hållbart producerat material

Continental erbjuder redan idag många fordonsflottor och åkerier milkontrakt och ett brett utbud av däcktjänster under Conti360° Solutions. Som tillägg finns också intelligenta däck som genom sensorer och programvaror övervakar däckens status. Genom samarbete med utvalda åkerier har Continental kunnat befästa det mervärde som genereras åt kunderna genom att sammankoppla däck, sensorer, telemetridata, algoritmer och molnet.

Detta är en smart, digital lösning som hjälper till att säkerställa att däckunderhåll och däckbyten i framtiden kan utföras exakt när det behövs, förklarar Benack och fortsätter. Det gör det möjligt för kunderna att markant öka både säkerhetsnivån och produktiviteten, samtidigt som de sänker sina kostnader.

Continental bedriver ett systematiskt investeringsprogram inom forskning och utveckling av ny teknik, alternativa material och miljövänliga produktionsprocesser där målet är att erbjuda kunderna ”framtidens däck”.

– Ett däck som är mer energieffektivt och snällare mot miljön både vad gäller produktion, användningscykel och regummering. Vi tittar på att gradvis gå över till 100 procent hållbart producerat material i däcktillverkningen till 2050, säger Benack.

På väg mot en tjänstebaserad affärsmodell

Utöver att vara leverantör av premiumdäck så fungerar Continental också som partner där bolaget gemensamt med kunder, i synnerhet åkerinäringen, utvecklar lösningar på framtida utmaningar.

Som en av världens största leverantörer av elektronik, sensorer och programvaror i mobilitetssektorn så siktar Continental på att vara marknadsledande inom tjänstebaserade digitala lösningar – som senast 2030. Att integrera digitala däckövervakningslösningar i Conti360° Solutions avtal är nästa steg när det kommer till att hjälpa företag i åkerinäringen med att fortsätta sin resa mot stegrad digitalisering.

– Med den ständigt pågående utvecklingen inom dessa områden bygger vi en stark grund för framtidens Conti360° Solutions tjänster, avslutar Benack.