Nyheter

Ett lagarbete över gränserna

Text: Stina Axelson

Göteborg är en enda stor byggarbetsplats. Orsaken är arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt av sällan skådat slag; Västlänken – En enorm satsning av Trafikverket för att utveckla regionen.

Precis intill Liseberg är i stråket där Västlänkens tågtunnel ska gjutas och en akvedukt ska byggas är det full fart med att bygga de starka väggarna som behövs för att hålla jordmassorna på plats.

– Några av våra största utmaningar i projektet är att projektarbetsplatsen är relativt liten och trång med kringliggande byggnader och närliggande högt trafikerade gator, samt att arbetet med stora maskiner och tunga lyft innebär många riskmoment. Vårt största fokus ligger på säkerheten, inte bara för våra egna medarbetare utan för alla som befinner sig i området, säger Paulina Bilski, Projektchef, ZÜBLIN Scandinavia.

ZÜBLIN Scandinavia på plats sedan ett par månader för att bygga stödkonstruktioner med en teknik som kallas pålning, som är första steget som görs när en tunnel ska byggas. Det är ett myller av branschkollegor som befinner sig på och runt om siten, och i hela stan syns gula gubbar med vita hjälmar.

Själva siten är uppdelad på två sidor ”väst och öst” med ån som flyter mellan. Det pratas mängder av språk och olika entreprenörer jobbar sida vid sida med att bidra med sin del till projektet.

Uppe i ottan

Arbetsområdet där vi nu befinner oss är mycket begränsad och är redan belastad av tunga maskiner. De tunga rören, varav det längsta som är 42 meter och väger 38 ton, förvaras i hamnen. Arbetet med att transportera och lossa måste göras innan spårvagnarna börjar köra på morgonen pga. att lasten är så lång. Ungefär varannan dag kommer det en ny transport och målsättningen är att vi ska positionera 2-3 st / dag.

Jörgen Sannerstedt som är arbetsledare på ZÜBLIN Scandinavia är först på plats i gryningen och tar emot lastbilen för att lossa rören. Jörgen ”har ju ändå lite båtvana” och hoppar mellan lasterna och håller i repen.

Solen håller precis på att gå upp och sakta men säkert trillar våra kollegor in på arbetsområdet. De enorma rören flyter omkring i luften medan Jörgen leder dem på plats.

– Visst är lugnet nästan som meditation, säger Jörgen på bred göteborgska.

Här jobbar alla i samma team, oavsett om du är underentreprenör eller ej. Lagandan är stark och Jörgen skojar på cockney engelska med sina kollegor som kommer från Irland. De har jobbat ihop i 6 år och byggde Marieholmstunneln tillsammans.

Ett arbete som kräver millimeterpassning

Det pågår parallella jobbmoment överallt på området, det svetsas, hamras och rör kapas under vattnet. Arbetet sker iterativt och varje position är unik, dvs de geologiska förutsättningarna för varje position är unik och kräver sin egen lösning.

Clas Lillskog, platschef på ZÜBLIN Scandinavia bevakar arbetet från den andra sidan ån, den östra sidan. Kranföraren som ska sätta röret på plats kommunicerar i radio med mätingenjören som står ett par hundra meter bort i riktning mot E6:an. Det handlar såklart om millimetrar när röret ska positioneras.  För att staga upp röret som ska positioneras står svetsarna på en vägledande ramp. Vikten av pålen, vibron, kranen, att vi är ett stenkast från Liseberg och står i vattnet, innebär att det är mycket som står på spel.  Killarna sliter fram och tillbaka och momentet tar sin lilla tid.

Clas som är lugnet själv säger:

– Förarbetet tar lång tid, men när allt väl är på plats så går det snabbt”. Och ja, röret ”åker” ner i backen som om den vore av smör, ”tjoff” sa det och sen var den på plats.

Teamet har ständigt en publik av åskådare, en italienare passerar och frågar ”Är det ni som gör det coola?” Självklart är det det, svarar jag och känner mig oerhört stolt för mina kollegors insats.

Om projektet som ZÜBLIN utför

För att kunna använda en lyftkran som väger 300 ton samt övriga tunga maskiner på ett säkert sätt har en spont installerats för att stärka arbetsplattformen. På plats finns fyra svetsstationer med åtta personer som svetsar ihop de 40 meter långa rören som ska vibreras ner i leran. När pålarna stöter på grova stenar och när de når ner till moränen närmast berggrunden så kan det krävas att pålarna hamras ner. Efter att pålarna är installerade fortsätter arbetet med att säkerställa stabila väggar inför schakt- och tunnelarbetet.

Fakta:

ORT (LAND): Göteborg (Sverige)
BYGGHERRE: Trafikverket
BESTÄLLARE: NCC-WF West Link Contractors HB
KONSTRUKTÖR: 
Cowi

KONTRAKTSSUMMA (TOTAL): Ca 118.000.000 SEK
ZÜBLIN-ANDEL: 100 %
BYGGTID: 01/2021 – 07/2021