Nyheter

Baltpool börjar handla i hamnarna i Baltikum, Skandinavien och Polen

Det internationella biomassautbytet Baltpool fortsätter att utöka sin verksamhet och har sedan mars börjat handla med biomassa i hamnarna i de baltiska och skandinaviska länderna samt Polen.

Detta steg kommer att skapa ännu fler möjligheter för biomassaproducenter att utöka geografin och öka handelsvolymerna för sina produkter internationellt.

På samma sätt kommer köpare från de skandinaviska länderna att ha fler möjligheter att köpa hållbar biomassa från Östersjöregionen.

– Handel med biomassa genom fartyg sker som vanligt på Baltpools elektroniska handelsplattform, allt enligt standardiserade handelsregler. Deltagarna kan dock nu registrera handelsplatser i hamnar och börja köpa och sälja biomassa med fartyg. Detta är relevant för biomassaproducenter i Baltikum och Polen samt skandinaviska köpare och värmeproducenter som köper cirka 30–50% av biomassa genom fartyg i de baltiska staterna, säger Andrius Smaliukas, chef för biomassautbytet Baltpool.

Enligt A. Smaliukas är början på handeln med biomassa i hamnar ett utmärkt tillfälle för både biomassasäljare och köpare att hitta nya partners utomlands genom att använda de nya exportkanalerna och köpa biomassa som uppfyller hållbarhetskraven.

Alla biomassaprodukter kan handlas med fartyg i hamnar som i vanliga auktioner med biomassa. Handel sker enligt villkoren i Incoterms 2020 FOB och CIF. Det gör det också möjligt för köpare att registrera försäljningsställen i hamnar, där de kan välja biomassaprodukter från olika producenter (på FAS-villkor).

Det internationella utbytet av biomassa i Baltpool handlar också med flis, träpellets, bränsletorv och lignin och erbjuder leveranser både lokalt och internationellt.

Nyligen lanserades en ny produkt på börsen – biomassa från återvunnet trä. Specifikationerna för denna nya produkt är standardiserade och baserade på kraven i olika baltiska och skandinaviska länder som gör det möjligt för företag att handla använt trä transparent. Totalt slutfördes 5629 transaktioner på börsen och 5,4 TWh sålda biobränslen 2020, vilket uppgick till 54,9 miljoner euro.

Om Baltpool

Internationellt utbyte av biomassa Baltpool är en unik elektronisk handelsplattform där auktioner av standardiserade biomassaprodukter genomförs. I Litauen organiserar Baltpool även auktioner för trä och värme och administrerar PSO-medel (Public Service Obligations in the field of el). Baltpool verkar för närvarande i Litauen, Lettland, Estland, Polen, Sverige, Finland och Danmark. Företagets vision är att vara det främsta valet för handel med biomassa i Europa. Baltpool är en del av det litauiska statsägda EPSO-G-energitransmissions- och utbytesgruppen. Biomassautbytet övervakas och regleras av Litauens nationella energiregleringsråd.