Nyheter

HallandsHamnar först ut med föraviseringssystem för godstransporter

Kortare genomloppstider, effektivare planering och resurssättning är några av de förväntade fördelar som kommer med det nya föraviseringssystem som HallandsHamnar nu investerar i.

Systemet ger också terminalernas kunder en möjlighet att bättre planera sina ankomster till terminalen med hjälp av realtidsinformation avseende containerstatus.

Att kunna föravisera containergods till hamnterminaler har länge varit möjligt, medan övriga godsslag krävt manuell registrering på plats. Företaget Inport som står bakom föraviseringssystemet Preadvice adderar nu möjligheten att även avisera lösgods, trailergods och farligt gods i systemet.

All information laddas upp i systemet i förväg och godstransporten kan aviseras från speditörens kontor eller av chauffören själv, en åtgärd som snabbar upp in- och utpassagen vid gaten betydligt.

Tidigare har hamnens åkerikunder fått stanna vid gaten och manuellt registrera sin ankomst och gods som ska hämtas och eller lämnas. Personal på terminalen har sedan matat in informationen i terminalsystemet. Nu kan det manuella steget med dokumentöverlämning på plats slopas.

– Det nya föraviseringssystemet kommer att ge oss bättre kontroll på inkommande flöden och underlätta resurssättningen på terminalerna. Data från systemet gör att vi kan optimera vår godsmottagning och effektivisera administrationen. Samtidigt får våra speditörer information i realtid och kan planera sin trafik i större utsträckning och bättra på sin turnaround time, säger Henrik Nanfeldt, Operativ Chef för verksamheten i Halmstad.

Enklare administration för åkerierna

– Ett åkeri som trafikerar flera hamnterminaler regelbundet behöver föravisera transporter på respektive hamns webbplats. När vårt föraviseringssystem används i större skala på marknaden kommer avisering till olika i hamnar att kunna ske i en och samma portal, vilket ger en tidsbesparing för samtliga parter, berättar David Sjölander Produktchef på Inport.

Gemensam utveckling

– Det har varit mycket värdefullt att ta del av HallandsHamnars kunskap och erfarenhet i utveckling av systemet. Det har gjort att vi snabbt kunnat sätta oss in i branschens utmaningar och anpassa systemet för terminalen och dess kunder från dag 1, säger David.

Del av digitaliseringsstrategin

På HallandsHamnar driver man ett omfattande arbete med att digitalisera verksamheten genom olika initiativ i de båda hamnarna i Varberg och Halmstad.

– Det här är ett betydande kliv framåt i digitaliseringen av verksamheten och vi räknar med att se positiva effekter omgående efter att det implementerats, säger Henrik Nanfeldt.