Nyheter

Företag startat i Kiruna förser Västsverige med miljövänligt framställd kvalitetsjord

Lindmarks Åkeri AB, eller LÅAB som är namnet de vanligtvis går under har en spännande historia. Företaget bildades redan 1954 i Kiruna, men drivs idag av andra och tredje generationen Lindmark i form av Christer och hans son Fredrik.

Grundaren Patrik Lindmark hade utan tvekan varit stolt om han kunnat se anläggningen de byggt upp i Wallhamn på Tjörn på västkusten, där de idag huvudsakligen producerar och säljer jord åt Hasselfors Garden Landscaping.

1998 flyttade Christer och hans familj söderut och startade om i Göteborg. Bara fem år senare började de att tillverka jord ute på Wallhamn åt Hasselfors Garden, och ytterligare fem år senare 2008 köpte de loss marken till det som idag är en imponerande anläggning för jordbproduktion.

– Idag har vi nio hektar mark här ute som vi äger, varav drygt 30.000m2 är asfalterad yta för jordproduktion. Vi är sex anställda i företaget totalt och siktar på att producera och sälja 100.000ton jord under 2021. Till vår hjälp har vi fem hjullastare, två dumprar, två lastbilar, två bandschaktare samt lite grävmaskiner samt naturligtvis utrustning för att både krossa och sortare alla ingredienser som vi använder för olika sorters jordar. Vi köpte vår första maskin från Keestrack 2011, och eftersom det har fungerat väldigt bra så har vi fortsatt med dem, berättar Fredrik Lindmark för oss en solig men kall dag i början på mars.

Att producera jord enligt Hasselfors Garden Landscapings kravlista kräver inte bara en stor maskinpark, utan även en stor kunskap och duktiga leverantörer. Exakt vad som ingår i de olika recepten, och i vilka proportioner det ska blandas är lika hemligt som receptet bakom Coca-Cola, men Fredrik rabblar snabbt upp en del av vad som finns i de olika högarna på området och man förstår att det är en helt annan process än att harpa upp massor från olika byggen. Dessutom sker det kontinuerligt besök från Hasselfors Garden som tar prover och säkerställer att en mängd värden ligger på rätt nivå.

– Hasselfors Garden är här löpande och tar prover som de sedan skickar till ett labb och går igenom. Köper man jord från oss ska det vara motsvarigheten till Rolls Royce och man ska alltid kunna känna sig trygg med att vi levererar det bästa. Detta gäller oavsett om man vill hämta lite jord på en släpkärra eller om vi talar om stora volymer, kvalitén är alltid lika viktig, säger Fredrik Lindmark.

LÅABS maskinpark för krossning och sortering är hjärtat i jordtillverkningen, vilket innebär att de gett ett stort ansvar till Fredheim Maskin både genom att förse dem med rätt utrustning, men också för att det ska vara så lite stillestånd som möjligt. Både Christer och Fredrik har varit imponerade av Fredheim Maskin, och det har inneburit att de köpt fler maskiner av dem. Idag har de en Keestrack K4, en K6 Frontier, en B4 kross, en S5 stacker samt en K7e som de faktiskt driver på egenproducerad el via nätanslutning.

– Ja det stämmer, säger Fredrik. Vi har byggt en hel del lokaler den sista tiden, och vi konstaterade att de stora takytorna är lämpliga att sätta solceller på. Idag producerar vi faktiskt 120.000KWh el från dessa, och i dagsläget så förbrukar vi knappt en tredjedel av den elen för att driva alla våra lokaler samt den elektriska K7: an. Förutom att vi har halverat kostnaderna så erbjuder den eldrivna maskinen en trevligare arbetsmiljö där man slipper ljud och avgaser. Eftersom vi har en överkapacitet på el så finns det planer på fler eldriva maskiner från Fredheim Maskin och på sikt även eldrivna hjullastare.

Under hela intervjun så anländer och åker hela tiden lastbilar med antingen olika ingredienser för framställning av jord, eller färdiga produkter som ska levereras. Förutom på anläggningen i Wallhamn så finns deras kvalitetsjord hos Ballast i Tagene, Swerock i Kållered samt hos MJETAB i Kungälv som även sköter det mesta av deras transporter. Det ringer dessutom konstant i Fredriks telefon, så efterfrågan verkar det inte vara någon brist på.

– Vi har en bra produkt, och vi är noggranna och vill att alla våra kunder ska vara nöjda. Man kan låna en släpkärra av oss för att köra hem sin egen jord eller man ska kunna beställa utkörning med lastbil alla dagar på året. Det är mycket jobb men det är roligt. Min pappa Christer som egentligen är pensionär tar oftast helgskiften så det finns alltid någon som svarar när man ringer till oss. Han brukar skämta och säga att han gått ner till bara 100% nu när han gått i pension avslutar Fredrik.

För att läsa mer om Lindmarksåkeri AB besök gärna:

https://www.lindmarksakeri.se/

Vill du läsa mer om Hasselfors Garden besök gärna:

https://www.hasselforsgarden.se/landscaping/

För att läsa mer om Fredheim Maskin besök gärna:

https://www.fredheim-maskin.no/sv/