Nyheter

Ny säkerhetsrapport från Bitdefender: Ökning av ransomware mot konsumenter: 485 procent!

När säkerhetsföretaget Bitdefender analyserar data som samlats in under 2020 framträder en dyster bild av IT-säkerhetsläget. Ett exempel är att antalet rapporter om utpressningsattacker, så kallad ransomware, har ökat med med hela 485 procent på Windows.

Det framgår av rapporten 2020 Consumer Threat Landscape Report.

Faktum är att ökningen är mindre än vad som förväntades, med tanke på de möjligheter som cyberbrottslingar ser med den ökning av distansarbete som pandemin medfört. Det tros bero på att de brottsorganisationer som ägnar sig åt utpressningsattacker koncentrerar sig på ett färre antal större attacker.

Vad gäller Android konstateras det att 35 procent av de rapporterade utpressningsattackerna utförs med skadlig kod i samlingen Android.Trojan.Agent. Den typen av skadlig kod döljer sig ofta bakom förfrågningar om information från användaren.

En annan intressant iakttagelse är att enheter för konsumenter med ej standardmässiga operativsystem, ”IoT-enheter i hemmen”, står för 96 procent av alla upptäckta sårbarheter. Detta trots att de här enheterna bara har en andel på 34 procent av konsumenters uppkopplade enheter.

En anmärkningsvärd upptäckt är en ökning på 338 procent för sårbarheter i apparater av typen smart-tv.

Det ska också noteras att användning av tjänster för videokonferenser i hemmen, som Zoom, utgör en allt vanligare attackväg för cyberbrottslingar.

Undersökningen bygger på analyser av trafiken till och från de flera miljoner kunder i 170 länder som skyddas av säkerhetsföretaget Bitdefenders produkter och tjänster. Den omfattar alla relevanta säkerhetshot och IT-miljöer för konsumenter, som till exempel Windows, Android och MacOS.

Noterbart för Sverige är att det första halvåret under 2020 stod för 65 procent av alla rapporterade utpressningsattacker, vilket kan jämföras med 40 procent under 2019. Det hänger troligtvis ihop med att många enheter inte hade tillräckligt bra skydd under början av pandemin. Samma förhållande mellan halvåren gäller även för andra typer av säkerhetshot.

– Under 2020 visade cyberbrottslingar att de är snabba på att anpassa sig till förändrade omständigheter och det lär de fortsätta vara under de närmaste åren. Det betyder att alla behöver använda kraftfulla säkerhetslösningar, oberoende av vilka enheter de använder, säger Bitdefenders säkerhetsexpert Bogdan Botezatu.

Ladda ner och läs hela rapporten här:

https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/395/Bitdefender-2020-Consumer-Threat-Landscape-Report.pdf