Nyheter

Ny statistik från Vroom: Kraftig ökning på nybilsmarknaden i mars

Både nyregistreringar och försäljning noterade den högsta nivån någonsin för mars månad. Detta är till stor del drivet av de förändringar i bonus malus-systemet som trädde i kraft den 1/4 då skatten höjs på många bilar.

Andelen elbilar minskade dock vilket kan förklaras av att bonusen på dessa höjs med 10 000 kr från och med månadsskiftet mars/april.

I mars nyregistrerades 46 332 personbilar vilket var en ökning med hela 70% jämfört med mars 2020.

Största märke var Volvo med 25,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,0% och Toyota med 7,9% andel. Hittills under 2021 har 89 663 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 36% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 235% i mars jämfört med samma månad förra året.

Totalt nyregistrerades 8 687 lätta lastbilar i mars.

Största märke var Volkswagen med 22,3% av registreringarna, därefter Ford med 16,7% och Renault med 10,9% andel. Hittills under 2021 har 13 671 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 139% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar stod i mars för 37,7% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,6% elbilar och 32,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i mars med 13% jämfört med mars 2020 och landade på totalt 2 594 bilar. Största elbilsmärke i mars var Tesla med 46,0% av den totala elbilsvolymen. Därefter Kia med 13,8% och Volkswagen med 8,6% andel.

I mars nyregistrerades 14 891 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 214% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 30,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,1% och BMW med 10,0%.

Hittills under 2021 har 32 363 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 36,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 28,0% av nyregistreringarna.

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 65% i mars jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 13 811 bilar. Största märke var Volvo med 32,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,6% och BMW med 9,8% andel.

Hittills i år har 27 307 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 25% jämfört med samma period 2020.

Statistik och rapporter från vroom:

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.