Nyheter

ABB levererar tio eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana passagerarfartyg som vardera transporterar upp till 540 passagerare över floden Tejo i Lissabon.

De tio nya färjorna ska drivas av färjerederiet Transtejo, S.A. och kommer att ersätta den befintliga flottan på denna rutt när de tas i drift mellan 2022 och 2024.

Utöver energilagring kommer ABB att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem.

Förnyelseprojektet av flottan innebär ett stort åtagande av Lissabons stadsplanerare om att påskynda införandet av utsläppsfria kollektivtrafiklösningar. Ekonomiska detaljer kring kontraktet har inte redovisats.

En ökad elektrifiering av transporter, inklusive sjötransporter, spelar en viktig roll när Portugal ska bli koldioxidneutralt till 2050. Enligt den nationella planen för koldioxidneutralitet 2050 strävar transportsektorn efter att uppnå 98 procents minskning av de årliga utsläppen jämfört med 2005 genom att stärka rollen för kollektivtrafiksystemet och ersätta nuvarande trafik med fossila bränslen med en i huvudsak eldriven flotta.

ABB uppskattar att man genom att byta ut de tio färjorna som trafikerar floden Tejo från diesel till en helt integrerad eldriven lösning kan minska koldioxidutsläppen med cirka 6 500 ton varje år. Detta motsvarar samma mängd koldioxid som genereras av i storleksordningen 1 400 bilar per år.

– En minskning av växthusgaserna hör till det som är viktigast att prioritera vid stadsplanering. Idag måste den teknik som väljs för snabba färjor, som trafikerar så nära stadens centrum, vara rena och gröna liksom beprövade vad gäller säkerhet och tillförlitlighet, säger Antonio Pacheco, chef för GRP Division på Astilleros Gondán. ABB har valts ut både på grund av sin energieffektivitet och företagets omfattande erfarenhet av att leverera både helt eldrivna och hybridlösningar till färjemarknaden.

– Rederierna som trafikerar inre farvatten hör till pionjärerna vad gäller framdrivning med nollutsläpp och vi är verkligen tacksamma över att med ABB:s teknik få stötta hållbarhetsmålen för en av Europas huvudstäder, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. Detta projekt är ytterligare en viktig milstolpe för framdrivning med nollutsläpp och visar att det finns beprövad teknik idag som kan tjäna framtida behov av hållbara och snabba transporter med passagerarfärjor.

Data från Maritime Battery Forum visar att över 130 batteridrivna färjor redan finns i drift och ytterligare 90 är beställda.

I linje med den starka närvaron inom fartygselektrifiering har ABB tillkännagett helt eldrivna projekt med P&O Ferries, Washington State Ferries och Busan Port Authority i Sydkorea de nio senaste månaderna.

Foto: Astilleros Gondán