Nyheter

Ny Sifo-undersökning: Miljöreformerna bilägarna älskar – och avskyr

Skrotningspremier och bättre laddinfrastruktur går hem hos Sveriges bilägare. Det gör däremot inte höjda drivmedelsskatter och högre parkeringsavgifter.

Detta visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

När Kvdbil lät Sifo fråga Sveriges bilägare vilka politiska reformer man vill ska genomföras för att få en hållbar omställning av biltrafiken var beskedet tydligt: Ja till ekonomiska stimulanser och infrastruktur som underlättar systemskiftet, nej till åtgärder som gör det dyrare och krångligare att ha bil.

Mest negativ är man till att bensin- och dieselskatten höjs. 76 procent säger nej till höjda drivmedelsskatter. På delad andra plats kommer högre parkeringsavgifter och minskade infrastruktursatsningar (75 %). Därefter följer höjda fordonsskatter på fossildrivna bilar (66 %) och trängselskatter (62 %).

Bland reformerna som man i stället ser positivt på ligger skrotningspremie för bilar med höga utsläpp i topp (73 %), följt av satsningar på laddstolpar (71 %), sänkt skatt på förnybara drivmedel och högre miljöbilsbonus (55 %).

– För att klara omställningen behövs både piska och morot. Men politiken fokuserar nog för mycket på det ena och för lite på det andra, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil. Jag är övertygad om att de flesta bilister vill minska sina utsläpp. Men en del har kanske inte råd eller så känner de att alternativen inte är tillräckligt praktiska. Då är det upp till politikerna att skapa förutsättningar och underlätta för förändring. Tyvärr visar den här undersökningen, med några få undantag, att det som efterfrågas mest kanske är det som prioriteras minst.

I Sverige fanns en statlig skrotningspremie fram till år 2007 då den avskaffades och ersattes av producentansvar, vilket innebär att bilproducenten ansvarar för skrotning och återvinning. I dag vill alltså en klar majoritet ha tillbaka det gamla systemet.

– Det breda stödet tolkar jag som att det finns ett stort intresse för att byta ut sin gamla bil, om man bara får lite ekonomisk hjälp. Många tänker nog att premien kan användas som del av en kontantinsats för att köpa en nyare bil med lägre utsläpp, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil. Förhoppningsvis så lyssnar politikerna och ser möjligheterna, för producentansvaret kan inte beskrivas som annat än ett misslyckande. Sedan 2007 har det byggts upp ett berg av äldre bilar i Sverige som vållar en enorm belastning på vår miljö och på vårt klimat.

Miljöreformerna som Sveriges bilägare är mest positiva till

Skrotningspremier för bilar med höga utsläpp (73 %)
Stöd så fler laddstolpar för elbilar byggs (71 %)
Sänkt skatt på biodrivmedel (61 %)
Ökade miljöbilspremier (55 %)
Miljözoner och andra förbud mot biltrafik (38 %)

…och här är det som man är mest negativ till

Höjd bensin- och dieselskatt (76 %)
Höjda parkeringsavgifter i tätorter (75 %)
Minskade infrastruktursatsningar (75 %)
Höjd fordonsskatt för bilar som drivs på fossila bränslen (66 %)
Fler och/eller höjda trängselskatter (62 %)

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 mars 2021. Totalt intervjuades 802 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.