Nyheter

Debatt: ”Gärna elvägar – men först elektrifiering av regionala banor”

”I studien ”Regionala banor – en del av framtidens fossilfria personresande” påvisas möjligheter till utveckling av de regionala banorna i den fortsatta processen för att uppnå den nationella klimatutmaningen, att få alla transporter fria från fossil drift. Berörda regioner ställer sig positiva till förslaget på lösningar för regionernas transporter som redovisas i studien. De regionala banorna bidrar till att skapa förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik mellan tillväxtmotorer runt om i Sverige.”

Det skriver Karin Helmersson (C), regionråd Region Kalmar län och Rickard Carstedt (S), regionråd Region Västerbotten i ett debattinlägg i Barometern:

”Det förs en intressant och viktig diskussion om elektrifiering av transportsystemet, främst inriktad på elvägar och elflyg. I föregående års budgetproposition aviserades att en elektrifieringskommission skulle tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn som helhet. Detta är positivt, men det krävs också en satsning på de regionala järnvägar som saknar elektrifiering trots omfattande gods- och eller persontrafik. Lämpliga exempel finns i Västerbottens län och Kalmar län.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.barometern.se/debatt/garna-elvagar-men-forst-elektrifiering-av-regionala-banor-a87b60be/